V. A

Vítejte na stránce třídy V.A

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Michaela Kocourková

pátek 27.3. - Národní technické muzeum - Kid's Abrakadabra - program "Chytří gurmáni"

pondělí 3.2. - ZOO Praha

Pozdravy z hor a z botanické zahrady :-)

středa 22.1. - botanická zahrada Na Slupi (10-11.30, 30Kč vstupné)

pátek 17.1. - vlastivěda test (UČ dějepis 14-17)

čtvrtek 16.1. - písemná práce z českého jazyka (kontrolní diktát, slovní druhy, podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor, přídavná jména - vzory, stupňování)

středa 15.1. - vlastivěda test (Karlovarský a Ústecký kraj)

středa 15. 1. - přírodověda (podnebné pásy)

úterý 14.1. - písemná práce z matematiky (římské číslice, písemné násobení a dělení, sčítání, odčítání, zlomky, převody jednotek, zaokrouhlování, příklady se závorkami, slovní úlohy, geometrie - konstrukce trojúhelníku, obdélníku, čtverce, osová souměrnost)

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

přeji Vám šťastný nový rok plný splněných přání. Michaela Kocourková

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 19.1.-26.1. 2020 

odjezd: v 10h od školy

návrat: mezi 12h a 13h 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1800,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1650,- vybereme u autobusu

Prosíme rodiče, aby dětem označili lyže, lyžáky a hůlky, které mají z půjčovny.

V loňském roce se sešlo několik stejných setů jen podobných velikostí a děti si je nepoznaly!!!

seznam věcí

pátek 20.12. - zpívání na schodech, výroba vánočních pokrmů, besídka

Ve čtvrtek 19.12. jsme se prošli vánoční Prahou na nábřeží a nakrmili labutě a jiné vodní ptactvo zeleninou, vařenými těstovinami a rýží. Vypadalo to, že jim zdravá hostina přišla k chuti :-)

V úterý17.12. jsme se stali malíři a malovali olejovými barvami na plátno. Všem se díla velmi vydařila.

Pá 6. 12.  Mikuláš ve škole

St 4. 12. - přírodověda - opakování vesmír

Prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu se nám moc líbila. Cestou do školy jsme se prošli Nerudovou ulicí, Malostranským náměstím, přes Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí.

Pondělí 2. 12. - prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu 

úterý 12.11. - čtvrtletní práce z matematiky (písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení, příklady se závorkami, rozvinutý zápis čísel, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času, zaokrouhlování, slovní úlohy, vzájemná poloha přímek, konstrukce kružnice, trojúhelníku)

Pondělí 11.11. - písemná práce z Čj (kontrolní diktát, slova významem podřazená, nadřazená, souřadná, antonyma, synonyma, jednoznačná, mnohoznačná, slova citově zabarvená, slova spisovná, nespisovná, slova příbuzná, tvary slov, stavba slova, základová slova, předložky z/s, předpony s/z/vz, ú/ů, bě, vě/bje, vje) - UČ 20-47

Pátek 25. 10. - přírodověda - opakování (neživá příroda)

Pátek 18. 10. - přírodověda - opakování (horniny, energetické suroviny)

Program Polaris 2 jsme si v planetáriu náramně užili.

pátek 11. října - Planetárium Praha - Polaris 2 (vstupné 75 Kč) - odchod od školy v 7.55, návrat do 11.35

čtvrtek 26. září - vlastivěda - test opakování Česká republika (UČ 4-7, PS 4-7)

Středa 2. 10. - přírodověda - opakování (příroda, nerosty)

Moji milí žáci, milí a vážení rodiče,

vítám Vás v páté třídě a těším se na setkání na třídní schůzce ve čtvrtek 5. září v 17 hodin.

Michaela Kocourková

Seznam pomůcek na výtvarnou výchovu (do kufříku):

špejle, modelínu, zástěru, paletku, ubrus, kelímek, lepidlo, tužky, fixy,barevné papíry, štětec,

černá tuž, nůžky, vodové barvy, tempery a pastelky.

středa 4. září - zkrácené vyučování do 12.30

Seznam pomůcek pro 5. třídu:
 

psací pero 2x, náhradní náplně (bombičky)
obyčejná tužka 2x
pastelky, nůžky, lepidlo, ořezávátko, guma
kružítko 2x (náhradní uložíme ve škole)
pravítko s ryskou 2x, dlouhé pravítko (30cm)
obaly na učebnice a sešity
notýsek na úkoly, prázdný blok
kapsář dle uvážení (máme boxy)
pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu upřesní vyučujícísešity:
3 x 523 (A5, linky 12 mm) – dle uvážení (možno 8 mm)

2x 524 (A5, linky 8 mm)
notový sešit z předešlých let
2x 420 (A4 bez linek) + podložka 2x

3x 424 (A4 s linkami) Pří, Vla, Inf

čtenářský deník (z předchozích ročníků)

Učebnice anglického jazyka – Project 1, 4. vydání, Oxford University Press https://luxor.cz/ucebnice/project-1-4th-edition-ucebnice--207782/?recommender_box_placement=productpage_crossselling&recommender_box=quarticon

Jazykové učebnice jsou koncipované na vyvozování jazykových jevů žáky. Ve škole učebnice k vypůjčení jsou,  ale není do nich možné vpisovat gramatiku a plnit cvičení. Vlastní učebnice je pro děti určitě výhodou. Pracovní sešity objednáme hromadně spolu s ostatními.

Pobyt na Marině Orlík jsme si náramně užili :-)

Potkal potkan potkana aneb naše vystoupení na školní akademii.

pátek 14. června (úterý 18. června - dle domluvy) - anglický jazyk - Revision test Units 10-12

čtvrtek 13. června - písemná práce z českého jazyka - slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod vzor, skloňování podle vzorů, slovesa - osoba, číslo, způsob, čas, shoda přísudku s podmětem, souvětí - spojovací výrazy, tvorba souvětí podle vzorce, větné členy (bublinky), přímá řeč.

středa 12. června - písemná práce z matematiky (písemné + a -, násobení, dělení, násobení a dělení 10, 100, 1000, římské číslice, převody jednotek, zlomky, aritmetický průměr, příklady se závorkami, slovní úlohy, geomterie - konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, síť krychle, obvod a obsah čtverce a obdélníku, povrch krychle, osová souměrnost)

úterý 11. června - kontrolní diktát

příprava na test z vlastivědy ZDE

St 19. 6. - výukový program "Život vody". Pojedeme do Kyjí, kde budeme zkoumat vodu. Cena 50 Kč za žáka. Sraz v 7.50 hod, návrat do 13 hod. S sebou: Vhodné oblečení a obuv do přírody (dle počasí), svačina, pití, blok, psací potřeby.

Po 3. 6. - přírodověda - opakování pole

Po 20. 5. - výukový program pole 2. a 3. vyučovací hodina

Středa 22. 5. - přírodověda - opakování louka

Středa 17. 4. - přírodověda - opakování (okolí lidských obydlí, park)

úterý 9.4. - čtvrtletní diktát

středa 10.4. - písmená práce z matematiky (převody jednotek, římské číslice, písemné sčítání, odčítání, násobení dělení, porovnávání čísel, příklady se závorkami, násobení a dělení 10, 100 a 1000, slovní úlohy, geometrie - vzájemná poloha přímek, kružnice, obvod a obsah čtvrece a obdélníku)

čtvrtek 11.4. - písemná práce z českého jazyka (podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor, slovesa - osoba, číslo, způsob, čas)

Informace k ozdravnému pobytu Marina Orlík naleznete zde: https://www.zs-stepanska.cz/index.php?d=2019-06-23#

čtvrtek 4. dubna - Revision test Units 7-9

V pátek nás navštívili vlci Ekocentra Nyctalus. Setkání jsme si moc užili. Děkujeme!

St 20. 3. - přírodověda - opakování (vlastnosti látek)

Páteční hodinu hudební výchovy jsme věnovali hraní na naše nová ukulele :-)

Jak jsme měřili sešit, lavici a třídu?

Po 4. 3. - přírodověda - opakování ekosystém les

Náš Mikuláš se umístil v Matematické olympiádě pro 5. ročníky na krásném 4. místě. Velká gratulace! Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

V pondělí jsme navštívili svíčkárnu  a čokoládovnu Rodas v Šestajovicích. Vyrobili jsme si a nazdobili čokoládu, dle vlastních nápadů obarvili svíčky a namíchali si koupelovou sůl. Exkurzi v milém prostředí jsme si náramně užili.

Vzpomínka na předvánončí malování olejovými barvami

pátek 25. ledna - test anglický jazyk - Units 4-6

Pondělí 21. 1. - příprava na opakování z vlastivědy - ke staženi ZDE

Po 21. 1. - přírodověda - opakování (podzim, zima)

pondělí 28. ledna - svíčkárna Rodas Šestajovice, výroba svíčky a čokolády, vstupné 195 Kč

středa 23. ledna - písemná práce z matematiky (zaokrouhlování, porovnávání, písemné +, -, x, :, dělení se zbytkem, převody jednotek - délka, hmotnost, objem, čas, násobení a dělení 10, 100 a 1000, geometrie - trojúhelník, čtverec, obdélník)

pátek 18. ledna - písemná práce z českého jazyka (diktát - hlavně vyjm.sl., slovní druhy, podstatná jména - číslo, rod, pád)

Lyžařský kurz Herlíkovice - 6.1.-12.1

 

Lyžování na kopci Bubákov a stavění sněhových soch 

Vážení rodiče, milé děti,

krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok plný splněných přání!

Vážení rodiče,

prosím o doplatek 3100,- na lyžařský kurz v hotovosti

v kanceláři školy. Cena zahrnuje i ski pass.

lyžařský kurz Herlíkovice

odjezd: neděle 6.1. 2019 od školy ve 13 h

návrat: sobota 12.1. ke škole okolo 12 h (budeme upřesňovat)

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před Vánoci) a léky, kdo užívá

s sebou: lyže, boty na lyže, hůlky, helma, doporučujeme i páteřák

oblečení: lyžařské kalhoty, bunda, mikina či svetr, termoprádlo, nákčník, lyžařské rukavice,

dostatek spodního prádla a ponožek včetně lyžařských, pyžamo a oblečení do chlupy, přezůvky

dále: krém do mrazu, na opalování, jelení lůj, hygienické potřeby a ručník

kapesné a mobilní telefony dle uvážení, nikdo za ně nebere zodpovědnost

Po 10. 12. - přírodověda - test (neživá příroda)

pátek 21. prosince - ranní procházka Prahou, výroba vánočních dobrot (bramborový salát a jiné), besídka

čtvrtek 20. prosince - kino Anděl, Grinch 2. Vstupné 104 Kč. Odchod do kina v 7.30 od školy.

Těšíme se na Mikuláše :-)

V pátek jsme nacvičovali vánoční písničku na školní vystoupení v kostele sv. Štěpána, kam Vás ve středu 19. prosince srdečmě zveme a těšíme se na Vás!

pátek 16. listopadu - písemná práce z matematiky (sčítání, odčítání, násobení zpaměti, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, slovní úlohy, pojmy součet, rozdíl, součin, podíl, geomterie - vzájmená poloha přímek, kružnice, kruh, úsečka)

Po 12. 11. - přírodověda - test (živočichové)

V pátek jsme navštívili společně se 4. B Planetárium Praha - program Polaris - Vesmírná ponorka a tajemství polární noci. Film i živě komentovaná projekce noční oblohy se nám moc líbily.

pátek 9.11. - písemná práce z českého jazyka (UČ do s. 48 - kontrolní diktát, slova významem souřadná, nadřazená, antonyma, synonyma, tvary slov a slova příbuzná, předpony, předložky, ú/ů, bě, vě/bje, vje, předpona vy, vý, psaní cizích slov, vlastní jména a jména obecná, řazení slov dle abecedy)

čtvrtek 2. 11. - test z anglického jazyka (Unit 1-3)

Prosím všechny rodiče, kteří ještě neuhradili zálohu 3000,- za lyžařský kurz,

aby ji co nejdříve donesli do kanceláře školy.

Děkuji.

St 24. 10. - přírodověda - opakování rostliny

Minulý týden jsme se věnovali v hodinách čtení, vlastivědy a výtvarné výchovy svatému Václavu:

26.10. - 8 - 11 hod, Planetárium Praha - program Polaris - Vesmírná ponorka, vstupné 75 Kč

St 3. 10. - přírodověda - test (příroda + houby)

Vážení rodiče, milí čtvrťáci,

srdečně Vás vítám ve školním roce 2018/2019. Těším se na Vás všechny!

Michaela Kocourková

Třídní schůzky: úterý 11.9. 2018 v 17 hodin ve IV. A třídě ve druhém patře. Těším se na Vás!

Seznam pomůcek pro budoucí 4. třídu:
 

psací pero 2x, náhradní náplně (bombičky)
obyčejná tužka 2x
pastelky, nůžky, lepidlo, ořezávátko, guma
kružítko
pravítko s ryskou, dlouhé pravítko (30cm)
obaly na učebnice a sešity
notýsek na úkoly, prázdný blok
čtenářský deník (z předešlých let)
kapsář dle uvážení (máme Ikea knihovnu, na pomůcky vhodný Ikea box nebo krabice)
pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu upřesní vyučující

sešity:
2 x 523 (A5, linky 12 mm)

2x 524 (A5, linky 8 mm)

(linky 8 mm nebo 12 mm dle uvážení)
1 (x 420 (A4 bez linek) + podložka
notový sešit z předešlých let
3  x 424 (A4 s linkami)

čtenářský deník (z předchozích ročníků)

Čtení ve škole:

září: Roald Dahl - Jirkova zázračná medicína

během podzimu a zimy: Roald Dahl - Matylda 

Vzpomínky na loňský školní rok:

ČERVEN 2018

Den dětí 1. června byl prostě skvělý: dostali jsme od jedné z našich p. učitelek jahodovo-meruňkovou snídani, hodina slohu proběhla v kroužku na koberci, kde jsme si vyprávěli  zajímavé veselé příhody z doby, kdy jsme byli ještě  malí, a pak už nastaly deváťáky a sedmáky připravené atrakce na školním hřišti a zahradě. Pak víkend a po něm ŠKOLA V PŘÍRODĚ!!!

 Vv - Ilustrace - jak barvy vytváření náladu. Děsivá jeskyně, o které jsme si četli předtím v čítance : Lukáš, Jakub, Cristian

KVĚTEN 2018

2. 5. Třídní schůzky  16:30

7.5. Ředitelské volno 

30.5. Národní zemědělské muzeum - Program rybaření a gastronimie 

Ve Vv a Sp jsme si zahráli na architekty a designery .

DUBEN 2018

Naše paní učitelka Trojáková je dlouhodobě nemocná, proto ji v době její nepřítomnosti bude zastupovat paní učitelka Pokorná, popřípadě paní učitelka Rivolová. 

S novou paní účitelkou jsme začali hrát hru Jim Knoflík, o kterém si i ve volných chvílích společně čteme. Sbíráme (za splnění úkolu, za pomoc), ale také ztrácíme (zapomenutí, nepřipravenost,..)  knoflíky. Hra nás zatím moc baví :-) Uvidíme,  která skupinka nasbírá nejvíce zlatonek a vyhraje... 

Také se nám změnil rozvrh:

PO -  ČJ , M, ČJ, VV, AJ 

ÚT -  ČJ, AJ, M,  ČJ, PRV

ST -  ČJ,  M, TV, ČJ

ČT -  ČJ, TV, M, HV, PRV

PÁ -  ČJ, M, AJ, ČJ, SP

Kalendář akcí duben:

20.4. Jdeme na dopravní hřiště (s sebou helmu) 

30.4.  Ředitelské volno 

BŘEZEN 2018

Kalendář akcí:

26.2. -2.3. BRUSLENÍ NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI (v rámci hodin TV a školní družiny, Děti musí mít helmu, rukavice a čepici nebo kuklu.)

14.3. preventivní program Policie ČR (jedna vyuč.hodina během dne ve škole, zdarma, pomůcky na výuku dle rozvrhu) 

21.3. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY (půjčování a vracení knih, pomůcky na výuku dle rozvrhu);

29.3.-2.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

POZN.: DUBEN - 4.4. ODEVZDÁVÁNÍ ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU S DRUHOU PŘEČTENOU KNIHOU ZE SEZNAMU POVINNÉ ČETBY;

Informace pro rodiče:

Prosím o kontrolu úkolníčku, podepisování domácích úloh a podepisování žákovské knížky. Sledujte průběžně práci svých dětí v pracovních sešitech. Děkuji za spolupráci.

Prosím, aby děti nosily pomůcky na geometrii - dvě pravítka (pravoúhlý trojúhelník a 30cm dlouhé pravítko), ořezanou tužku na rýsování (tužku č.3), gumu na tužku, ořezávátko, (v druhém pololetí také kružítko). Děkuji.

Pomůcky na svět práce: jehlu, perlovku nebo bavlnku, nůžky, lepidlo, 30cm dlouhé pravítko, barevné papíry, noviny nebo ubrus na stůl. Prosím, aby si děti nechávaly věci v kufříku ve škole, abychom je měli k dispozici i ve dnech, kdy nemáme podle rozvrhu Sp. Děkuji.

ÚNOR 2018

Kalendář akcí:

1.2. VÝUKA DLE ROZVRHU

2.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

5.2.- 9.2. JARNÍ PRÁZDNINY 

16.2. TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

19.2. ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE (od 14:00, postupují první 2-3 nejlepší z třídního kola)

21.2. ODEVZDÁVÁNÍ ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU - s první přečtenou knihou ze seznamu povinné četby (pokud ještě děti neodevzdaly);

21.2. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY (půjčování a vracení knih, pomůcky na výuku dle rozvrhu);

22.2. NÁRODNÍ MUZEUM - výukový program ZA ROZMANITOSTÍ ŽIVOTA NA ZEMI k výstavě SVĚTLO A ŽIVOT (80,-Kč, na výuku ČJ, MA);

od 26.2. BRUSLENÍ NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI (v rámci hodin TV a školní družiny, Děti musí mít helmu, rukavice a čepici nebo kuklu.)

LEDEN 2018

Kalendář akcí:

18.1. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY (vracení a půjčování knih)

24.1.-29.1. POBYT NA HORÁCH S LYŽOVÁNÍM / Děti, které nejedou výuka ve 3.A

26.1. VÝUKA V NÁHRADNÍ UČEBNĚ (2.patro, 2.A), PLAVÁNÍ, OBĚD v 11:10

31.1. POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ 

PROSINEC 2017

Kalendář akcí:

4.12. KONZULTACE 13:00-17:00 (dle dohody emailem)

6.12. KONZULTACE 7:00-7:40 (dle dohody emailem)

5.12 MIKULÁŠ VE ŠKOLE (během dne, výuka dle rozvrhu; Prosím, nedávejte dětem nové oblečení - čerti bývají rozverní a umažou děti.)

5.12. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY - vracení knih, pomůcky na výuku dle rozvrhu;

7.12. VÁNOČNÍ DÍLNY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14:00-17:00

13.12 RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE - KUHNŮV DĚTSKÝ SBOR (50Kč)

18.12 GENERÁLKA VÁNOČNÍHO VYSTOUPENÍ (během dne, výuka dle rozvrhu)

19.12 VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V KOSTELE  - od 17:00, Srdečně vás zveme :-)!!! 

20.12. Kino - animovaný film Ferdinand (=55,-Kč, od 10:00; na výuku: penál, český jazyk) 

21.12. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY - půjčování knih, pomůcky na výuku dle rozvrhu; TEST Z PRVOUKY (ze IV. kapitoly uč. str.24-30);

22.12 ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH (pro žáky a zaměstnance školy během dne)

23.12. 20017 - 2.1.2018 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY ( Do školy jdeme ve středu 3.1.20018.)

LISTOPAD 2017

Kalendář akcí:

7.11. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY - pomůcky na výuku dle rozvrhu

9.11.  DOKTORSKÁ POHÁDKA - Divadlo Na Perštýně (zdarma, na výuku ČJ, HV, Prv)

17.11. STÁTNÍ SVÁTEK 

24.11. MUZEUM POLICIE - Jeden za všechny, všichni za jednoho - prevence - divadelní představení - zdarma, pomůcky na výuku dle rozvrhu

27.11. KONZULTACE 13:00-17:00 (dle dohody emailem)

ŘÍJEN 2017

Kalendář akcí:

11.10. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY - pomůcky na výuku dle rozvrhu

26.-27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

31.10. MUZEUM POLICIE - dopravní výchova - divadelní představení Kolo tety Berty- zdarma, pomůcky na výuku dle rozvrhu

Informace pro rodiče:

Prosím o odevzdání posudků zdravotní způsobilosti dítěte. Děkuji za spolupráci.

V knihovně

ZÁŘÍ 2017

5.9. Třídní schůzka od 17:00

15.-24.9. ITÁLIE - ozdravný pobyt 

Pozdrav z Itálie

VZPOMÍNKY NA DRUHOU TŘÍDU

ČERVEN 2017

VV na školní zahradě
Návštěva pražské ZOO
Školní akademie

Škola v přírodě - výlet na Červenou Lhotu

Den dětí - sportovní dopoledne

KVĚTEN 2017

15.5. Navštívili jsme výukový program Šamani v Českém muzeu hudby.

Projekt "Žijeme hudbou" - VV - portréty hudebních skladatelů

DUBEN 2017

Naše velikonoční zahrádka ...

BŘEZEN 2017

31.3.2017 V botanické zahradě jsme pozorovali jarní přírodu a poznávali květiny.

INFORMACE PRO RODIČE:

Prosím, aby děti měly v penále (v aktovce) 2 pera (nebo 1 pero a náhradní náplň), ořezanou tužku č.2 (na psaní) a č.3 (na rýsování), ořezané pastelky - žlutou, oranžovou, zelenou, modrou, červenou (hnědou, růžovou, fialovou, černou) - NE fixy!, ořezávátko, gumu, nůžky a lepící tyčinku, "podtrhávací" pravítko. Děkuji.

Pomůcky na geometrii - pravoúhlý trojúhelník, ořezanou tužku č.3, měkkou gumu (obyčejnou gumu na tužku), ořezané pastelky; Trénujeme rýsování přímých čar, úseček, spojování bodů,... (viz učebnice Ma - geometrie).

Prosím, obalte dětem neobalené sešity (ČJ DÚ, čtenářský deník, ...)! Děkuji.

Prosím kontrolujte denně zápisy v úkolníčku a jedenkrát týdně podepisujte nové zápisy v žákovské knížce. Sledujte práci svých dětí v pracovních sešitech. Děkuji za spolupráci.

7.3.2017 "Žijeme hudbou" ve Vv - Čajkovského klavírní koncert B-moll 
(Děti si mohly vybrat také Dvořákovu Humoresku, ale 17 dětí hlasovalo pro Čajkovského.)

ÚNOR 2017

Výtvarná výchova - Barevný staročeský masopust

LEDEN 2017

PROSINEC 2016

Vánoční vystoupení v kostele sv. Štěpána

Svatý Mikuláš se svými pomocníky ve škole

LISTOPAD 2016

Výtvarná výchova: Kůň svatého Martina (suchý pastel)

ŘÍJEN 2016

KALENDÁŘ AKCÍ

12.10. 2016 V Městské knihovně v Praze ...

ZÁŘÍ 2016

VZPOMÍNKY NA 1.TŘÍDU

ČERVEN

Svět práce - pletli jsme věnce z kopretin :-)

Náš zvířecí kamarád - strašilka Zipy - roste jako z vody.

KVĚTEN

3.5. 2016 Výlet vlakem na hrad Karlštejn

DUBEN

19.4. Vydali jsme se po stopách Karla IV. Navštívili jsme Carolinum, Karlův most, viděli Hladovou zeď, ...
1č.4. Vyzkoušeli jsme si středověké písmo, vyrobili pečeť a byli pasováni na písaře Karlem IV.

BŘEZEN

Připravujeme velikonoční výzdobu - sejeme ječmen.
16.3. Poznávali jsme jarní květiny kvetoucí v botanické zahradě.

16.3. Shlédli jsme dopravní představení "Kolo tety Berty" v Muzeu Policie ČR.

ÚNOR

LEDEN 

PROSINEC

LISTOPAD

Další foto v galerii 1.A.

ŘÍJEN

SHLÉDLI JSME LOUTKOVOU POHÁDKU "DUŠIČKA Z VODNÍKOVA HRNÍČKA".
BYLI JSME V MUZEU POLICIE NA PŘEDSTAVENÍ "TVÉ TĚLO TVŮJ HRAD".

POZDRAV Z ADAPTAČNÍHO POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁŘÍ

29.9.-2.10 ŠKOLA V PŘÍRODĚ (ADAPTAČNÍ POBYT)

Další foto v galerii - 2015/2016 - 1.A