V. B

Vítejte na stránce třídy V. B

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Kateřina Smetanová

Vážení rodiče,

v pondělí 3.2. návštívíme  pražskou ZOO ( vstupné 50 Kč). Sraz před školou v 8.20 hodin, návrat na oběd cca 12 - 12.30. Obědvat budeme ve školní jídelně v Sokolské ulici, děti je možné vyzvednout přímo tam cca ve 12.30. Po obědě se vracíme ke škole. Školní klub ani žádné školní kroužky se tento den nemohou konat ( škola pořádá šachový turnaj)- Pokud  budete chtít, aby vaše dítě odešlo samo od Sokolské či z jiného místa, prosím napsat lísteček.   Děkuji za pochopení, s pozdravem K.Smetanová

Středa 5. 2. - přírodověda - opakování (podnebné pásy)

Po 13.1. - přírodověda - opakování (podnebné pásy)

středa 15.1. - písemná práce z matematiky (římské číslice, písemné násobení a dělení, sčítání, odčítání, zlomky, převody jednotek, zaokrouhlování, příklady se závorkami, slovní úlohy, geometrie - kostrukce trojúhelníku, obdélníku, čtverce, osová souměrnost)

PŘEDVÁNOČNÍ DNY - ČTVRTEK 19.12., PÁTEK20.12

Vážení rodiče,

ve čtvrtek půjdeme   na vycházku - krmit racky a labutě k Vltavě, prosím připravte dětem staré pečivo. Učit se tedy 5. a 6. hodinu nebudeme.

V pátek půjdeme také na vycházku, na Staroměstskou radniční věž - prosí s sebou 70 Kč na vstup, popř. nějaké peníze na útratu. 

Po návratu  bude krátká besídka s rozdáním dárečků a ochutnávkou cukroví. Pokud nějaké máte napečené, prosím věnujte dětem trošku k ochutnání. V pátek budou končit děti podle rozvrhu, v 11.35 hodin.

Děkuji za pochopení a přeju hezké a klidné Vánoce a šťastný vstup do nového roku.  Se srdečným pozdravem K. Smetanová

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 19.1.-26.1. 2020 

odjezd: v 10h od školy

návrat: mezi 12h a 13h 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1800,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1650,- vybereme u autobusu

Prosíme rodiče, aby dětem označili lyže, lyžáky a hůlky, které mají z půjčovny.

V loňském roce se sešlo několik stejných setů jen podobných velikostí a děti si je nepoznaly!!!

seznam věcí

6. 12.  Mikuláš ve škole

St 4. 12. - přírodověda - opakování vesmír

15. 11. PROJEKTOVÝ DEN - přineste si s sebou pokud možno pláštěnku a 4 igelitové sáčky

Návštěva Planetária 22.10.

Pondělí 4. 11. - přírodověda - opakování (neživá příroda)

Pondělí 21. 10. - přírodověda - opakování (horniny, energetické suroviny)

Středa 2. 10. - přírodověda - opakování (příroda, nerosty)

Dobrý den, zdravím Vás v novém školním roce. 

Třídní schůzky se budou konat v úterý 10.9. v 17.30 ve třídě.

Prosím pořiďte dětem tyto pomůcky: *na VV -  vodové barvy, anilinky, tempery + 2x běloba navíc, černá tuš, špejle, 3x kulatý i plochý štětec ( tenký, střední, silný), lepidlo Herkules (stačí malé), voskovky,

                                                            * ve vybavení penálu by měly být pastelky ( stačí základní barvy ), nůžky a tužkové lepidlo

                                                            * Čj -  sešity 544 ( malé A5 linkované ) 4x, 

                                                            * Vlastivěda - sešit 444 ( A3 linkovaný ) nebo 440 ( A3 modrý bez linek, ale s podložkou) , možné je pokračovat v sešitě ze IV. třídy

                                                            * Pomůcky na dlaší předměty se děti dozví od vyučujících v průběhu týdne.

Zítra 3.9.se snad vypořádáme s nutnými třídnickými záležitostmi včetně rozdání učebnic, od  středy se už učíme podle rozvrhu. Přejme si hezký start do nového školního roku a jeho pohodový průběh, 

                                                                            s pozdravem K.Smetanová

                                                           

Pomůcky na matematiku:

obyčejná tužka 2x

ořezávátko, guma

kružítko

pravítko s ryskou 2x, dlouhé pravítko (30cm)

sešity:

1x 420 + podložka (A4 bez linek)

1x 544

1x 524 

Ozdravný pobyt Orlík (společně se IV.A)

* na hradě Zvíkově

na parníku po přehradě

Odpočinek na obchůzce krajem - hřiště u hospody v obci Chrást

náš bazén uprostřed lesa plného světlušek

Ve středu 19.6. nás čeká výjimečná akce.  Od 8 hodin budeme hosty svatovítské katedrály a bude nám umožněna samostatná prohlídka včetně hrobek českých králů. Je tedy nutné být v 8 hodin přímo před katedrálou, proto sraz u školy je už v 7.25 a odchod nejpozději v 7.30. Nemůžeme na nikoho čekat, proto ten, kdo se opozdí , bude doploledne společně s páťáky. Prohlídka katedrály je zdarma. 

Po návštěvě katedrály se vydáme na Petřín, navštívíme zrcadlové bludiště ( prosím 30 Kč na vstup) a vycházku zakončíme na hřišti u lanovky. Návrat ke škole je 12.30.

Prosím, aby děti měly s sebou svačinu, pití, pohodlnou obuv a nějaké kapesné na případnou zmrzlinu. 

V pondělí 17.6. půjdeme do divadla Ponec na taneční vystoupení  pro děti Pink for girls and blue for boys.

Představení je zdarma, půjdeme po 1. vyučovací  hodině a vrátíme se až na konci vyučování, t.j. v

13.25. S sebou pohodlné oblečení a obuv ( v případě hezkého počasí půjdeme po představení někam 

ven), dostatek pití, svačinu + případně 30 Kč na zmrzlinu. 

V pátek 14. 6. pojedeme do Kyjí na přírodověd

výukový program ŽIVOT VODY.

Sraz v 7. 50 před školou.

Návrat do 13 hodin.

S sebou: vhodné oblečení do přírody, pokrývku hlavy,

svačinu, dostatek pití, psací potřeby, blok.

Cena programu je 50 Kč.

Informace k ozdravnému pobytu Marina Orlík naleznete zde: https://www.zs-stepanska.cz/index.php?d=2019-06-23#

A opět prověrky s blížícím se vysvědčením :  Vlastivěda -dějepis- čtvrtek 6.6. - Přemyslovci, knížata i králové, život ve středověku, hrady,kláštery

                                                                         Český jazyk - středa 12.6.podstatná jména a slovesa ( ml.kategorie), podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem, věta jednoduchá a souvětí + kontrolní diktát ( i/y v koncovkách podstatných jmen a sloves )

Vítejte v novém roce 2019

Po 20. 5. - výukový program pole 4. a 5. vyučovací hodina

Dobrý den,

tak se zase blíží čtvrtletí, a proto musíme napsat čtvrtletní práci :  Bude v pátek 12.4. - podstatná jména ( rod, , pád, vzor) + doplňování i/y podle vzorů,tonyma, slova mnohoznačná

dále slovesa - osoba, číslo, čas, způsob - pozor na rozkazovací a podmiňovací), I/y v přítomném čase. Dále celkové opakování - synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, kořen slova a předpony ( ob, roz, nad, apod.)

Ve středu 10.4. Napíšeme kontrolní diktát

Ve čtvrtek opravnou malou prověrkuz Vlastivědy - slepá mapa - řeky ČR ( u některých dětí  dopadla špatně)

Vážení rodiče,

v pondělí 28.1. jdeme na exkurzi do svíčkárny a čokoládovny, máme tam objednané dva pořady. Cena je 195 korun. Od školy odcházíme už v 7,30. Prosím tedy o včasný příchod. Pojedeme metrem B ze stanice Palackého náměstí, je možné tedy se sejít také v 7 40 před vchodem do metra. Napište mi prosím SMS zprávou, pokud někdo z dětí přijde až tam.

Na naší škole probíhá ten den veliký šachový přebor pražských škol, tudíž musíme uvolnit i jídelnu. Z exkurze se budeme vracet cc v půl jedné rovnou do jídelny v Sokolské ulici č. 6 ( pěšky z náměstí I.P.Pavlova).  Děti si je tedy možné vyzvednou cca ve 12.45 před touto budovou. Pokud děti půjdou do ŠD, tak ten den bude v DDM ve Slezské ulici č.21 ( z náměstí Míru tram 10,16,23 1 stanice -Šumavská )- tam je po obědě odvedeme.. Je možné si je vyzvednout přímo tam ve 14.30  nebo pak před naší školou v 15 hodin. V tuto hodinu také končí provoz ŠD v tento den.

Pokud Vaše dítě nechodí  nebo ten den nepůjde do ŠD, napište mu prosím lísteček, že může samo odejít rovnou z jídelny ve Slezské ulici.

Děkuji za pochopení, s pozdravem K.Smetanová

V úterý 22.1. budeme psát čtvrtletní práci z Čj - vyjmenovaná slova, slovní druhy ( poznat a určit jasné případy ) a u podstatných jmen rod, číslo a pád.

28.1. půjdeme na exkurzi do svíčkárny Rodas Šestajovice - výroba svíček a čokolády. Vstupné je 195 krun. 

Lyžařský kurz v Herlíkovicích - 6.1. - 12.1 

  

Lyžování na kopci Bubákov a sochy ze sněhu

  

 

Školní rok 2018/19

Vážení rodiče,

blíží se konec roku a příští týden bude probíhat od středy trochu jinak :  Středa 19.12. bude vystoupení v kostele - doplední bude zároveň generální zkouškou. Prosím, dejte dětem teplé oblečení, boty - budeme dvě hodiny sedět ve studených lavicích. Odpolední vystoupení bude od 17 hodin.

                                                                                                                           Ve čtvrtek 20.12.. jdeme do kina na Anděl - kino Sinestar, film Grinch, cena je 104 Kč. Od školy musíme odejít v 7.45, prosím o včasný příchod. Ve škole budeme zpět do 11 hodin. Vyučování skončí v 11.35                                  V pátek 21.12. máme třídní besídku + půjdeme krmit labutě na Palackého náměstí. ( nejlepší je starý nakrájený chleba).  Pokud byste mohli doma postrádat trochu cukroví, měli bychom ochutnávku. Dále prosím dejte dětem skořápku od oříšku, jednu prskavku, jedno jablko - zkusíme si některé vánoční zvyky.  Besídka skončí v 11.30 hodin.

Dále prosím zaplaťte brzy doplatek na lyžařský kurz. Podrobnější informace o lyžařském kurzu dostanete do konce týdne.

Přeju Vám pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového roku,  K.S.

Vážení rodiče,

prosím o doplatek 3100,- na lyžařský kurz v hotovosti

v kanceláři školy. Cena zahrnuje i ski pass.

lyžařský kurz Herlíkovice

odjezd: neděle 6.1. 2019 od školy ve 13 h

návrat: sobota 12.1. ke škole okolo 12 h (budeme upřesňovat)

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před Vánoci) a léky, kdo užívá

s sebou: lyže, boty na lyže, hůlky, helma, doporučujeme i páteřák

oblečení: lyžařské kalhoty, bunda, mikina či svetr, termoprádlo, nákčník, lyžařské rukavice,

dostatek spodního prádla a ponožek včetně lyžařských, pyžamo a oblečení do chlupy, přezůvky

dále: krém do mrazu, na opalování, jelení lůj, hygienické potřeby a ručník

kapesné a mobilní telefony dle uvážení, nikdo za ně nebere zodpovědnost

Vlastivědná vycházka na Vyšehrad - 16.11.

16.listopadu v krásný slunečný den jsme se byli projít na Vyšehradě-.Hráli jsme si na hřišti

slovanského hradiště, podívali se na skálu, kde skákal do Vltavy bájný Šemík, chodili v místě

bývalého královského paláce. Také jsme zapálili na Slavíně svíčku Božence Němcové a 

Karlu Čapkovi. 

 

Rotunda sv. Martna a my                                                                                                  A teď zblízka

 

u Čertových kamenů                                                                                                         na závěr trochu zábavy

Vítejte v Altamíře IV.B 

8.11.

Dobrý den,

prosím na pondělí a středu příštího  týdne na výtvarnou výchovu a svět práce pomoci dětem připravit tyto pomůcky :  cca 50 cm - 1 m alobalu, ruličky od toaletního papíru, nejlepší by byla také alespoň jedna rulička od papírových utěrek. Budeme probírat Kelty a něco si na toto téma zkusíme vyrobit. Děkuji za vstřícnost, s pozdravem K.S.

Vážení rodiče,

blíží se čtvrtletní hodnocení a s ním přijdou i zkušební testy . V týdnu od 12.11. ( přesné dny ještě dětem upřesním) nás čeká :

test z vlastivědy na téma PRAVĚK - jak a kde žili lidé v paleolitu a neolitu ( také poznat na obrázku Věstonickou Venuši, menhir, Altamiru, Stonehange), čím se živili, stejně tak v době bronzové a železné

test z českého jazyka - učebnice do str.48 - tvary slov a slova příbuzná, stavba slova - kořen, předpony, přípony, tvoření příbuzných slov, synonyma, antonyma, předpony, předložky, ú/ů, bě, vě/bje, vje, předpona vy, vý, psaní cizích slov ( těch dětem běžně známých), vlastní jména a jména obecná, řazení slov dle abecedy) + kontrolní diktát - i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, u základních vyjmenovaných slov, párové hlásky (typu hrad, soutěž, rozčesat), velká písmena u vlastních jmen ( pozor na dvouslovná jména měst ), zdvojené hlásky ( rozzářit, bezzubý apod.)

Celý příští týden budeme samozřejmě všechno ještě opakovat. Děkuji za pozornost, K.S.

Prosím všechny rodiče, kteří ještě neuhradili zálohu 3000,- za lednový lyžařský kurz,

aby ji co nejdříve donesli do kanceláře školy.

Děkuji.

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA , společně se IV.A, říjen

Pořad se jmenoval Vesmírná ponorka a takemství noci, velmi pěkný

Procházka po okolí školy, září

 - Karlovo náměstí a výstava andělů strážných

Dobrý den milí žáci a rodiče,

tak jsme zahájili první školní den, myslím že úspěšně, a čekají nás ty další. Těším se na spolupráci a srdečně Vás zdravím, Kateřina Smetanová

Druhý školní den - úterý 4.9. 

* celé dopledne třídnické práce ( učebnice, organizace třídy, rozvrh atd.)

* konec vyučování v 11.45

* prosím do konce týdne pořídit kufřík na VV ( tempery + běloba navíc, vodovky, štětce kulaté i ploché, černá tuš, špejle, voskovky, suchý pastel, barevné papíry,  )

* prosím va VV místo podložky na lavici staré noviny ( možno i více - bdou uloženy ve třídě )

* dále prosím na zítřek již vybavený penál ( pastelky, tužka měkká i tvrdá, pero, nůžky, tužkové lepidlo ) a úkolníček

Děkuji za spolupráci, informace o třídních schůzkách budou včas předány. zatím s pozdravem K.S.

Pomůcky na Tv:
tenisky s bílou podrážkou - nejlépe sálová obuv, kraťasy, tričko,
tepláková souprava, botasky na ven, náhradní ponožky (vše v látkovém sáčku)

Přírodověda: sešit č. 44O

Středa 5.9

Výuka proběhne již podle rozvrhu ( na školním webu či v příloze ŽK )

Prosím o pořízení sešitů ( všechny děti mají zapsáno v úkolníčku) Čj : 4x 544 ( popř. síla linek dle vlastního uvážení)

                                                                                                           Ma : 1x 544, 1x 440

                                                                                                          Pří :  č.440 ( A4 bez linek)

                                                                                                           Aj : A4 linkovaný l + peníze na pracovní sešit

                                                                                                           Vla:  1x A4 linkovaný

Elekrtonickou ŽK děti dostanou do konce tohoto týdne.

 Těším se, že se poznáme na třídních schůzkách, zatím s pozdravem K.S.

8.11.

Dobrý den,

prosím na pondělí a středu příští týden na výtvarnou výchovu a svět práce pomoci dětem připravit tyto pomůcky :  cca 50 cm - 1 m alobalu, ruličky od toaletního papíru, nejlepší by byla také alespoň jedna rulička od papírových utěrek. Budeme probírat Kelty a něco si na toto téma zkusíme vyrobit. Děkuji za vstřícnost, s pozdravem K.S.

Vzpomínky na loňský školní rok:

Leden2018

Pozdrav z Benecka

ZÁŘÍ 2017

(třídní učitelka Iva Čítková)

Výuka v týdnu 18.-22.9. 2017 probíhá podle platného rozvrhu 3.A ve třídě 3.A. Děti ze 3.ročníků, které nejedou na ozdravný pobyt, bude vyučovat paní učitelka Lucie Pokorná.

Vážení rodiče,

třídní schůzka se koná v úterý 5.9.2017 v 17:00 ve třídě 3.B. Po jejím skončení začne informační schůzka s rodiči, jejichž děti s námi cestují do Itálie. Na třídní schůzce se představí slečna vychovatelka Barbora Holá.

Organizaci 1. školního týdne naleznete na úvodní stránce školy.

Prosím o uhrazení 740,-Kč na třídní schůzce. Celková částka za pracovní sešity činí 536,-Kč a do třídního fondu 204,-Kč. Děkuji.

VZPOMÍNKA NA 1.TŘÍDU

Šumava - Nové Hutě 2016

7 den

Poslední den jsme se prošli z Kvildy až k nám, cestou jsme se zchladili v horském potůčku a pospíchali na karneval.

6 den

Při noční bojovce jsme se nemuseli bát, protože nás hlídali šumavští skřítkové.

5. den

V nohách máme 16 km, ale při zastávkách na Chalupské slaťi a v líhni pstruhů jsme si odpočinuli a něco zajímavého se dozvěděli.

4. den

Při dnešním orientačním běhu jsme nejenom stačili hledat stanoviště s úkoly, ale ještě jsme nasbírali:

3. den

Dnes jsme šli pěší túru na Churáňov. Cestou jsme viděli skokanský můstek a lanovku. Odpočinuli jsme si v místní cukrárně, kde jsme si koupili zmrzlinu. Pokračovali jsme k meteorologické stanici. Cestou jsme nasbírali plno hub.

2. den

Dnešní tvůrčí činnost: 

 - stopovaná

- lezení do koruny stromu

- domečky pro šumavské skřítky

- tvorba lodiček

1. den

Cestou na školu v přírodě jsme dobyli nejvýše položený hrad Kašperk, který nechal postavit Karel IV.

Vážení rodiče, v úterý 3.5. se s našimi prvňáčky vydáme na školní výlet na hrad Karlštejn. Sraz 7:20 před školou, v 7:30 odchod od školy. Návrat na oběd cca 13:15. Cena =200,-Kč (130,-Kč vstup + cesta). S sebou: vhodnou obuv na cestu pěšky, vhodné oblečení dle počasí (pláštěnku či nepromokavou bundu), batůžek na svačinku a pití, dle uvážení kapesné, čip na obědy. Prosíme o dochvilnost! Na opozdilce nemůžeme čekat, ujel by nám vlak. Zpozdíte-li se, dopravte a předejte nám, prosím, dítě na Hlavním vlakovém nádraží s platnou jízdenkou. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Ve čtvrtek 28.1. děti dostanou své první POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ (výuka dle rozvrhu, vysvědčení se rozdává poslední vyučovací hodinu, na oběd odcházejí prvňáčci v 11:00).

V pátek 29.1. mají děti POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Vážení rodiče, naši prvňáčci již za sebou mají první čtvrtletí, orientují se v budově školy, znají své paní učitelky. PROSÍME VÁS, ABYSTE SE RÁNO S DĚTMI ROZLOUČILI VE VESTIBULU ŠKOLY A JIŽ NEVSTUPOVALI DO BUDOVY ŠKOLY. Děkujeme, že nám pomáháte zajistit bezpečí dětí ve škole a respektujete hygienické předpisy. Děkujeme, že své prvňáčky vedete k samostatnosti.

HALLOWEEN nejsou DUŠIČKY - vycházka na Slavín

Soutěžíme - dopravní výchova

Byli jsme na Václavském náměstí prohlédnout si sochu sv. Václava společně s kamarády z 1.A

Výlov

Čekání a těšení se na zlatou rybku. Vyloví rybáři, nevyloví ?!?

Je tu! Máme v rukou důkaz, že zlatá rybka existuje. Přejeme si 3 přání.

I želva může být ulovena.

Vyzkoušeli jsme si, jak obtížné je chytat ryby.

Rybářské modely nám padnou a sluší.

Už jsme kamarádi

Naše začátky

Hned po snídani jsme vyrazili na průzkum meziskalní soutěsky. Děti objevily skalní městečko. Večer jsme zakončili úžasnou taneční párty. Těšíme se, až zítra budeme spinkat ve svých postýlkách.

Dnes jsme hráli stopovanou za vodníkem Adličkem. Cestou jsme se zastavili u krmelce, kam jsme vysypali nasbírané lesní plody. Dnešní deštivé dopoledne jsme strávili hraním her a povídáním si o Zipym, který je naším kamarádem.

ŠVP - Lhotka u Mělníka

Náš první společný výlet, dojeli jsme všichni bez zdravotních problémů. Naobědvali jsme se, vybalili jsme si a šli jsme na procházku lesem, kde jsme objevili skalní městečko. Nejvíc nás bavilo procházet jeho uličkami..

(Více fotek naleznete v galerii 1.B)