VI. A

VÍTEJTE NA STRÁNCE TŘÍDY VI.A

Školní rok 2018/19

St 12. 12. - přírodopis - opakování (viry, bakterie, sinice)

Český jazyk – čtvrtek 13. 12. test báje

Český jazyk – každé pondělí proběhne krátké jazykové cvičení. Téma bude vždy sděleno v pátek. 

V pondělí 10. 12. – velká písmena

SO - 7.12.2018

SO - 30.11.2018 viz VI.B

SO - 23.11.2018

27. 11. 2018: DĚJEPIS - doba bronzová, doba železná (především Keltové a Germáni)

26. 11. český jazyk – větší test (pravopisná cvičení, nářečí, zvuková stránka jazyka) učebnice do str. 25

13. 11. 2018: DĚJEPIS - neolit a eneolit s přihlédnutím k dějinám pravěku na území současné ČR

SO - 9.11.2018

Pá 9. 11. - přírodopis - opakování (Podmínky a projevy života, včetně buňky)

SO - 5.11.2018

SO - 26.10.2018

Ve čtvrtek 25.10. je projektový den ke 100 let vzniku Československa.

Sraz v 8.00 v tělocvičně. S sebou svačinu, něco na psaní

a poznámkový blok.

Vyučování končí ve 12.45.

Doučování je od 13.15 do 14.15 v 6.B.

Náš svět práce

SO - 19.10.2018

SO - 12.10.2018

St 24. 10.  český jazyk – průběžný diktát – opakování pravopisných jevů (skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, pravopis velkých písmen)

23. 10. DĚJEPIS - úvod do pravěku, paleolit

16. 10. test z literatury (rozdělení literatury, charakteristika mýtů a pověstí)

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

SO - 5.10..2018

Přednáška o sluneční soustavě pracovnicí

Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově

V pátek 5.10. končí vyučování v 11.15.

Volby do obecních zastupitelstev.

SO - 27.9.2018

Út 25. 9. - DĚJEPIS - test: Úvod do dějepisu (prameny a příklady pramenů, měření času, kalendáře, letopočty, určování století)

St 26. 9. - přírodopis - test (Vznik Země a života)

SO - 21.9.2018

SO - 14.9.2018

SO - 7.9.2018

Vzpomínky na loňský školní rok:

Pobyt na Marině Orlík jsme si moc užili. Stavěli jsme si v lese, koupali jsme se v bazénu, hráli hry, opékali špekáčky, strávili odpoledne s myslivci a poslední večer za námi přijel Astrobus, a i přes ne úplně ideální počasí jsme dvěma dalekohledy sledovali Měsíc, Jupiter a Saturn.

pondělí 18.6. - přírodověda - test lidské tělo (UČ 52-67)

úterý 12.6. - písemná práce z matematiky (opakování 5. ročníku)

pondělí 11.6. - písemná práce z českého jazyka (učivo 5. ročníku + kontrolní diktát)

Vzhledem k tomu, že z obou pátých tříd jede na jazykový pobyt do Anglie více žáků, budou se v týdnu 14.- 18. 5. učit žáci tohoto ročníku společně. Výuka bude probíhat podle rozvrhu V. A v jejch kmenové učebně.

čtvrtek 10. 5. - písemná práce z vlastivědy (kraje Pardubický a Vysočina) 

Informace k ozdravnému pobytu - Marina Orlík naleznete zde: http://www.zs-stepanska.cz/index.php?d=2018-06-24#

Prosím o 2000 Kč do kanceláře školy do 8. června 2018 (cena zahrnuje ubytování, stravu, autobus, program: Astrobus, sokolník). Děkuji.

čtvrtek 12. 4. - písemná práce z vlastivědy (kraje Liberecký a Královehradecký) 

pátek 6.4. - písemná práce z matematiky (písemné dělení, násobení, sčítání, odčítání, zlomky, příklady se závorkami, zaokrouhlování, převody - délky, času, hmotnosti a objemu), slovní úlohy, obvod a obsah čtverce a obdélníku, UČ cca 50-85)

středa 4.4. - písemná práce z českého jazyka (slovesa UČ  145-157, diktát)

úterý 27.3. - test přírodověda - Třídění živých organismů, UČ 46-51

Páťáci při hodinách tělesné výchovy trénují

na nadcházející mistrovství v ledním hokeji.

26. 3. - dějepis - české země v pobělohorské době (život na vesnici, ve městech, baroko, osobnost J. A. Komenského) 

pondělí 19.3. (10.30 - 12 hod)  a středa 21.3. (9.00 - 10.30) - Interaktivní Hra na Hrad - Pražský hrad

čtvrtek 1. 3. - vlastivěda - test, Karlovarský a Ústecký kraj

pondělí 26.2. - český jazyk - test - zájmena, číslovky (uč 119-144)

úterý 27.2. - přírodověda - test - Podnebné pásy (uč 32-40)

Vážení rodiče, peníze za zrušený lyžařský kurz si můžete vyzvednout 

v kanceláři školy. Dětem, které pojedou v březnu, budou peníze automaticky převedeny.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Učivo o fauně tropického podnebného pásu jsme utužili v pražském deštném pralese - Motýlí dům Na Příkopech. Pěkně jsme se tu i ohřáli :-)

pondělí 22. 1. - písemná práce z vlastivědy - Habsburkové na českém trůně do stavovského povstání (nástup, vláda Ferdinanda I.; Rudolfa II; Matyáše)

pátek 19.1. - Motýlí dům Na Příkopech, 10-11.30, vstupné 85 Kč

středa 17.1. - písemná práce z českého jazyka (kontrolní diktát, podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor, skloňování, slovní druhy, přídavná jména - vzory, stupňování)

úterý 16.1. - písemná práce z matematiky (písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky, příklady se závorkami, římské číslice, převody jednotek délky, hmotnosti, času a objemu, zaokrouhlování, slovní úlohy, konstrukce trojúhelníku, obdélníku, čtverce, osová souměrnost)

čtvrtek 11. 1. - písemná práce z vlastivědy - kraje Jihočeský a Plzeňský 

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

přeji Vám šťastný nový rok 2018 plný štěstí, zdraví a splněných přání!

Michaela Kocourková

V předvánoční týdnu jsme tradičně nakrmili divou zvěř - na pražském nábřeží i v oboře Mstišov,

cestou z Popelčina zámku Moritzburg.

Z technických důvodů je termín lyžařského kurzu přesunut

z 6.1. - 13.1.na 27.1. - 3.2. 2018.

Děkujeme za pochopení.

čtvrtek 4.1.2018 - přírodověda test - Živá planeta Země (UČ 23-31)

pátek 22.12. - zpívání na schodech, vycházka na nábřeží, výroba salátů, vánoční besídka

čtvrtek 21.12. - výlet Moritzburg + obora Mstišov (7.30 - cca 16 hod) - http://www.zs-stepanska.cz/index.php?d=2017-12-21#

čtvrtek 14.12. - Kinomat  Karlovo nám. - film Lajka (9.30-11, vstupné 50 - 80 Kč - upřesním)

středa 13.12. - Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba (vstup 50 Kč)

Doplatek za lyžařský kurz je 2760,- v kanceláři školy.

Peníze na permanentky upřesníme a odevzdáte u autobusu.

Čtvrtek 23. 11. - VLASTIVĚDA: písemná práce - Praha a Středočeský kraj

Pondělí 13. 11. - VLASTIVĚDA: písemná práce - Jiří z Poděbrad a Jagellonci

středa 8.11. - Planetárium Praha - Pozorujeme oblohu (8 - 11 hod)

úterý 31. 10. - čtvrtletní práce z matematiky (písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení, příklady se závorkami, rozvinutý zápis čísel, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času, zaokrouhlování, slovní úlohy, vzájemná poloha přímek, konstrukce kružnice, trojúhelníku).

pátek 3. 11. - čtvrtletní práce z českého jazyka (diktát, slova významem nadřazená, podřadná, souřadná, antonyma, synonyma, citově zabarvená, spisovná, nespisovná, slova příbuzná a tvary slov, slova základová, předložky s, se/z, ze, předpony s/z/vz, ú/ů, bě, vě/bje, vje).

Gratulujeme Filipovi a Martinovi ke krásnému 4. místu v soutěži Matematický proud a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

čtvrtek 19.10. - test přírodověda - Člověk a příroda, Neživá příroda (UČ do s. 18)

Pobyt na Marině Orlík jsme si moc užili!

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve školním roce 2017/2018. Těším se na Vás 4. září 2017 v 7.55 v naší nové třídě ve třetím patře. Michaela Kocourková

Třídní schůzky: čtvrtek 7. září v 17.00 v V. A

Informace k ozdravnému pobytu Marina Orlík (11. - 14.9.) naleznete zde: http://www.zs-stepanska.cz/?d=2017-09-11

Prosím o zaplacení 2000 Kč v kanceláří školy (možno již od 28.8.2017) - pobyt, strava, vstupy, parník, bus. Děkuji Vám.

Seznam pomůcek pro budoucí pátou třídu:

psací pero 2x, náhradní náplně (bombičky)
obyčejná tužka 2x
pastelky, nůžky, lepidlo, ořezávátko, guma
kružítko
pravítko s ryskou, dlouhé pravítko (30cm)
obaly na učebnice a sešity
notýsek na úkoly, prázdný blok
čtenářský deník (z předešlých let)
kapsář dle uvážení
pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu upřesní vyučující

sešity:
3 x 523 (A5, linky 12 mm) – dle uvážení (možno 8 mm)

2x 524 (A5, linky 8 mm)
1x (2 x) 420 (A4 bez linek) + podložka
notový sešit z předešlých let
3x (2x) 424 (A4 s linkami) – přírodověda dle uvážení (linkovaný nebo bez linek)

čtenářský deník (z předchozích ročníků)

Učebnice anglického jazyka – Project 1, 4. vydání, Oxford University Press

Jazykové učebnice jsou, mimo jiné, koncipované na vyvozování jazykových jevů žáky. Ve škole učebnice k vypůjčení jsou, ale není do nich možné vepisovat gramatiku a plnit cvičení přímo do textu. Vlastní učebnice je pro děti určitě výhodou.                       

Četba ve škole: