VII. A

Vítejte na stránce třídy VII. A

Školní rok 2019/20

souhrnné opakování 17.1.

V pondělí 27.1. - fyzika: ústní zkoušení, test (hustota) - kdo nepsal, odevzdání referátů

Pá 17. 1. - přírodopis - opakování (ptáci)

Pátek 10.1. čtvrtletní písemná práce matematika

V pondělí 13. 1. opakovací test z FYZIKY.

Příprava na test ZDE

14. 1. úterý čj – pololetní písemná práce. Mluvnice od začátku školního roku, otázky z literatury

8. 1. 2020 DĚJEPIS - Slované a Velká Morava

V pátek 13.12. odpadá klukům tělocvik.

Vyučování začíná v 8.50.

pondělí 16.12. - strojní škola Betlémská - 1.-4. hodina

SO -  13.12.2019

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 19.1.-26.1. 2020 

odjezd: v 10h od školy

návrat: mezi 12h a 13h 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1800,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1920,- vybereme u autobusu

SO - 6.12.2019

Po 9. 12 - přírodopis - opakování (úvod ptáci + ptáci spjatí s vodním prostředím)

SO - 29.11.2019

4. 12. DĚJEPIS - západní a středni Evropa v raném středověku

V pátek 29.11. fyzikální pokusy 1.-4. hodina.

5.-6.hodina se učí dle rozvrhu.

Všichni se dostaví v 7:55 do kmenové třídy

Čt 28. 11. Čj – kontrolní diktát

Pá 6. 11. Čj – slohová práce – vyprávění

V pátek 22. 11. odpadá 6. hodina Tv dívky. 

Rce a nerce 20.11.2019

21. 11 NĚMECKÝ JAZYK - souhrnné opakování (slovesa, čísla, barvy)

Po 18. 11. - přírodopis - opakování (obojživelníci, plazi)

Čt 14. 11. - pojedeme se podívat do Ústavu experimentální botaniky v rámci akce "Týden vědy" - sraz v 7.55 hod. před školou, odchod v 8. 00 hod., předpokládaný návrat v průběhu 4. vyučovací hodiny. S sebou pití a svačinu, po návratu se pokračuje dle rozvrhu.

SO = 13.11.2019

Út 19. 11. Čj – čtvrtletní práce (podstatná jména (skloňování, pravopis osobních a zeměpisných jmen, části těla), přídavná jména, zájmena (jenž, 1. pády), číslovky, slovesa (slovesný rod) – do strany 44

St 13. 11. - přírodopis (poznávání obojživelníků a plazů)

Návštěva krokodýlí ZOO

6. 11. DĚJEPIS - Franská říše + společnost + církev v raném středověku

V pátek 25.10. odpadá děvčatům tělesná výchova.

Konec vyučování je ve 12.30.

SO-25.10.2019
SO - 18.10.2019

SO - 11.10.2019

St 6. 11. - výukový program v krokodýlí ZOO - vybíráme 90 Kč na žáka

V pondělí 14.10. přinést 3000,- zálohu na lyžařský kurz.

Vyberou třídní učitelé.

16. 10. 2019: DĚJEPIS - Počátky církve, Byzantská říše a Arabské výboje

15. 10. F – úvodní test (látka/těleso, vlastnosti pevných látek, kapalin, plynů, Brownův pohyb, difuze)

SO - 4.10.2019

St 9. 10. -  přírodopis (ryby)

SO - 27.9.19

2. 10. test Čj literatura (význam lidové slovesnosti, přísloví, pranostiky, rčení, pořekadla)

Po 23. 9. - přírodopis - opakování (strunatci, včetně paryb)

SO-20.9.19

SO - 13.9.19

13. 9. 2019 DĚJEPIS - II. triumvirát a římské císařství + stěhování národů

Třídní schůzky se konají v úterý 10. září 2019 v 17 30 hod.

Jste srdečně zváni...  PK 

SO-6.9.2019

11. 6. 2019: DĚJEPIS: Etruskové + doba královská (velmi stručně) římská republika, punské války

Sportovní kurz:

odjezd: 21.6.v 9,30

návrat: 27.6. 12-13

adresa švp: 

Rekreační středisko TESLA
Vršov 53
539 53 Horní Bradlo

www.modrovic.cz

Hvězdárna Ondřejov

Čj literatura, závěrečný test 11. 6. literatura 19. století (pojmy z literární teorie, historický kontext, život a charakteristika díla K. J. Erbena, B. Němcové a J. Nerudy)

Út - 28. 5. - přírodopis (vzdušnicovci + hmyz s proměnou nedokonalou)

V pátek 24. května 20,9 se v naší škole konají volby do Evropského parlamentu.

Konec vyučování a odchod na oběd v 11 30hod

SO - 10.5.2019

Pá 17. 5. - Den fascinace rostlinami - program v botanické zahradě PřF UK - 3. a 4. vyučovací hodina

14. 5. DĚJEPIS: Helénistické Řecko + Kultura

SO - 3.5.2019

Pá 10. 5. - přírodopis (členovci, včetně korýšů)

St 24. 4. - muzeum policie - beseda "Příroda na prodej" v 11.00 hod.

Pá 12. 4. - přírodopis (hlísti, měkkýši, kroužkovci)

V pátek 12.4. přinést na matematiku zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

12. 4. 2019: Řecko-perské války, Peloponéská válka, nástup Makedonců

SO - 29.3.2018

Lyžařský kurz Rokytnice nad Jizerou 2019

22. 3. 2019: DĚJEPIS - archaické Řecko (včetně Sparty a Athén)

Čj - jazykový test 20. 3. Kapitola "Nauka o slově", učebnice str. 26-49

SO - 8.3.2019

týden 11.3.-15.3.

-pondělí 11.3. chlapcům odpadá tv, začínají od 8.55.

5.+6. hodina spojeno Svět prácen

Svět práce - zelenina v praxi

7.3. 2019 Český jazyk – test pohádky – charakteristika, rozdělení, sběratelé lidových pohádek, vybraní autoři autorských pohádek (9 autorů z referátů)

5. 3. 2019 DĚJEPIS: Úvod do starověkého Řecka, Kréta, Mykény, Homérské období

Pá 8. 3. - přírodopis - opakování (žahavci, ploštěnci)

lyžařský kurz:

Odjezd: 10.3. (neděle) v 10 h od školy

návrat: 17.3 (neděle) okolo 12 h

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před odjezdem) a léky, kdo užívá

s sebou: 1560,- na permanentku

V pátek 22.2. přinést doplatek na lyžařský kurz 2100,-.

Vybereme při matematice.

Pá 22. 2. 2019: DĚJEPIS - starověký Egypt 

St 20. 2. - přírodopis - opakování (řasy, prvoci)

SO - 8.2.2019

SO - 25.1.2019

Pondělí 28.1. Národní muzeum (keltové)

Pá 18. 1. - přírodopis - opakování (houby, lišejníky)

ČJ – čtvrtletní písemná práce – 22. 1. Obsah – pravopisná část (velká písmena, shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen) teoretická část (učebnice str. 26-38) slohová část (struktura vyprávění, přímá řeč,... je v sešitu)

so - 18.1.2019

SO-21.12.2009

Vánoční vystoupení v kostele

15. 1. 2019 - DĚJEPIS: Mezopotámie a Blízký východ ve starověku

SO - 14.12.2018

V pondělí 17. 12. – velká písmena

Vánoční tvoření ve světě práce

St 12. 12. - přírodopis - opakování (viry, bakterie, sinice)

Český jazyk – čtvrtek 13. 12. test báje

Český jazyk – každé pondělí proběhne krátké jazykové cvičení. Téma bude vždy sděleno v pátek. 

SO - 7.12.2018

SO - 30.11.2018 viz VI.B

SO - 23.11.2018

27. 11. 2018: DĚJEPIS - doba bronzová, doba železná (především Keltové a Germáni)

26. 11. český jazyk – větší test (pravopisná cvičení, nářečí, zvuková stránka jazyka) učebnice do str. 25

13. 11. 2018: DĚJEPIS - neolit a eneolit s přihlédnutím k dějinám pravěku na území současné ČR

SO - 9.11.2018

Pá 9. 11. - přírodopis - opakování (Podmínky a projevy života, včetně buňky)

SO - 5.11.2018

SO - 26.10.2018

Ve čtvrtek 25.10. je projektový den ke 100 let vzniku Československa.

Sraz v 8.00 v tělocvičně. S sebou svačinu, něco na psaní

a poznámkový blok.

Vyučování končí ve 12.45.

Doučování je od 13.15 do 14.15 v 6.B.

Náš svět práce

SO - 19.10.2018

SO - 12.10.2018

St 24. 10.  český jazyk – průběžný diktát – opakování pravopisných jevů (skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, pravopis velkých písmen)

23. 10. DĚJEPIS - úvod do pravěku, paleolit

16. 10. test z literatury (rozdělení literatury, charakteristika mýtů a pověstí)

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

SO - 5.10..2018

Přednáška o sluneční soustavě pracovnicí

Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově

V pátek 5.10. končí vyučování v 11.15.

Volby do obecních zastupitelstev.

SO - 27.9.2018

Út 25. 9. - DĚJEPIS - test: Úvod do dějepisu (prameny a příklady pramenů, měření času, kalendáře, letopočty, určování století)

St 26. 9. - přírodopis - test (Vznik Země a života)

SO - 21.9.2018

SO - 14.9.2018

SO - 7.9.2018

Vzpomínky na loňský školní rok:

Pobyt na Marině Orlík jsme si moc užili. Stavěli jsme si v lese, koupali jsme se v bazénu, hráli hry, opékali špekáčky, strávili odpoledne s myslivci a poslední večer za námi přijel Astrobus, a i přes ne úplně ideální počasí jsme dvěma dalekohledy sledovali Měsíc, Jupiter a Saturn.

pondělí 18.6. - přírodověda - test lidské tělo (UČ 52-67)

úterý 12.6. - písemná práce z matematiky (opakování 5. ročníku)

pondělí 11.6. - písemná práce z českého jazyka (učivo 5. ročníku + kontrolní diktát)

Vzhledem k tomu, že z obou pátých tříd jede na jazykový pobyt do Anglie více žáků, budou se v týdnu 14.- 18. 5. učit žáci tohoto ročníku společně. Výuka bude probíhat podle rozvrhu V. A v jejch kmenové učebně.

čtvrtek 10. 5. - písemná práce z vlastivědy (kraje Pardubický a Vysočina) 

Informace k ozdravnému pobytu - Marina Orlík naleznete zde: http://www.zs-stepanska.cz/index.php?d=2018-06-24#

Prosím o 2000 Kč do kanceláře školy do 8. června 2018 (cena zahrnuje ubytování, stravu, autobus, program: Astrobus, sokolník). Děkuji.

čtvrtek 12. 4. - písemná práce z vlastivědy (kraje Liberecký a Královehradecký) 

pátek 6.4. - písemná práce z matematiky (písemné dělení, násobení, sčítání, odčítání, zlomky, příklady se závorkami, zaokrouhlování, převody - délky, času, hmotnosti a objemu), slovní úlohy, obvod a obsah čtverce a obdélníku, UČ cca 50-85)

středa 4.4. - písemná práce z českého jazyka (slovesa UČ  145-157, diktát)

úterý 27.3. - test přírodověda - Třídění živých organismů, UČ 46-51

Páťáci při hodinách tělesné výchovy trénují

na nadcházející mistrovství v ledním hokeji.

26. 3. - dějepis - české země v pobělohorské době (život na vesnici, ve městech, baroko, osobnost J. A. Komenského) 

pondělí 19.3. (10.30 - 12 hod)  a středa 21.3. (9.00 - 10.30) - Interaktivní Hra na Hrad - Pražský hrad

čtvrtek 1. 3. - vlastivěda - test, Karlovarský a Ústecký kraj

pondělí 26.2. - český jazyk - test - zájmena, číslovky (uč 119-144)

úterý 27.2. - přírodověda - test - Podnebné pásy (uč 32-40)

Vážení rodiče, peníze za zrušený lyžařský kurz si můžete vyzvednout 

v kanceláři školy. Dětem, které pojedou v březnu, budou peníze automaticky převedeny.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Učivo o fauně tropického podnebného pásu jsme utužili v pražském deštném pralese - Motýlí dům Na Příkopech. Pěkně jsme se tu i ohřáli :-)

pondělí 22. 1. - písemná práce z vlastivědy - Habsburkové na českém trůně do stavovského povstání (nástup, vláda Ferdinanda I.; Rudolfa II; Matyáše)

pátek 19.1. - Motýlí dům Na Příkopech, 10-11.30, vstupné 85 Kč

středa 17.1. - písemná práce z českého jazyka (kontrolní diktát, podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor, skloňování, slovní druhy, přídavná jména - vzory, stupňování)

úterý 16.1. - písemná práce z matematiky (písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky, příklady se závorkami, římské číslice, převody jednotek délky, hmotnosti, času a objemu, zaokrouhlování, slovní úlohy, konstrukce trojúhelníku, obdélníku, čtverce, osová souměrnost)

čtvrtek 11. 1. - písemná práce z vlastivědy - kraje Jihočeský a Plzeňský 

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

přeji Vám šťastný nový rok 2018 plný štěstí, zdraví a splněných přání!

Michaela Kocourková

V předvánoční týdnu jsme tradičně nakrmili divou zvěř - na pražském nábřeží i v oboře Mstišov,

cestou z Popelčina zámku Moritzburg.

Z technických důvodů je termín lyžařského kurzu přesunut

z 6.1. - 13.1.na 27.1. - 3.2. 2018.

Děkujeme za pochopení.

čtvrtek 4.1.2018 - přírodověda test - Živá planeta Země (UČ 23-31)

pátek 22.12. - zpívání na schodech, vycházka na nábřeží, výroba salátů, vánoční besídka

čtvrtek 21.12. - výlet Moritzburg + obora Mstišov (7.30 - cca 16 hod) - http://www.zs-stepanska.cz/index.php?d=2017-12-21#

čtvrtek 14.12. - Kinomat  Karlovo nám. - film Lajka (9.30-11, vstupné 50 - 80 Kč - upřesním)

středa 13.12. - Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba (vstup 50 Kč)

Doplatek za lyžařský kurz je 2760,- v kanceláři školy.

Peníze na permanentky upřesníme a odevzdáte u autobusu.

Čtvrtek 23. 11. - VLASTIVĚDA: písemná práce - Praha a Středočeský kraj

Pondělí 13. 11. - VLASTIVĚDA: písemná práce - Jiří z Poděbrad a Jagellonci

středa 8.11. - Planetárium Praha - Pozorujeme oblohu (8 - 11 hod)

úterý 31. 10. - čtvrtletní práce z matematiky (písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení, příklady se závorkami, rozvinutý zápis čísel, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času, zaokrouhlování, slovní úlohy, vzájemná poloha přímek, konstrukce kružnice, trojúhelníku).

pátek 3. 11. - čtvrtletní práce z českého jazyka (diktát, slova významem nadřazená, podřadná, souřadná, antonyma, synonyma, citově zabarvená, spisovná, nespisovná, slova příbuzná a tvary slov, slova základová, předložky s, se/z, ze, předpony s/z/vz, ú/ů, bě, vě/bje, vje).

Gratulujeme Filipovi a Martinovi ke krásnému 4. místu v soutěži Matematický proud a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

čtvrtek 19.10. - test přírodověda - Člověk a příroda, Neživá příroda (UČ do s. 18)

Pobyt na Marině Orlík jsme si moc užili!

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve školním roce 2017/2018. Těším se na Vás 4. září 2017 v 7.55 v naší nové třídě ve třetím patře. Michaela Kocourková

Třídní schůzky: čtvrtek 7. září v 17.00 v V. A

Informace k ozdravnému pobytu Marina Orlík (11. - 14.9.) naleznete zde: http://www.zs-stepanska.cz/?d=2017-09-11

Prosím o zaplacení 2000 Kč v kanceláří školy (možno již od 28.8.2017) - pobyt, strava, vstupy, parník, bus. Děkuji Vám.

Seznam pomůcek pro budoucí pátou třídu:

psací pero 2x, náhradní náplně (bombičky)
obyčejná tužka 2x
pastelky, nůžky, lepidlo, ořezávátko, guma
kružítko
pravítko s ryskou, dlouhé pravítko (30cm)
obaly na učebnice a sešity
notýsek na úkoly, prázdný blok
čtenářský deník (z předešlých let)
kapsář dle uvážení
pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu upřesní vyučující

sešity:
3 x 523 (A5, linky 12 mm) – dle uvážení (možno 8 mm)

2x 524 (A5, linky 8 mm)
1x (2 x) 420 (A4 bez linek) + podložka
notový sešit z předešlých let
3x (2x) 424 (A4 s linkami) – přírodověda dle uvážení (linkovaný nebo bez linek)

čtenářský deník (z předchozích ročníků)

Učebnice anglického jazyka – Project 1, 4. vydání, Oxford University Press

Jazykové učebnice jsou, mimo jiné, koncipované na vyvozování jazykových jevů žáky. Ve škole učebnice k vypůjčení jsou, ale není do nich možné vepisovat gramatiku a plnit cvičení přímo do textu. Vlastní učebnice je pro děti určitě výhodou.                       

Četba ve škole: