VII. B

Vítejte na stránce třídy VII. B

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Kamila Zethnerová

Pracovní plán učiva pro období neúčasti žáků ve škole

  • pokud nemáte možnost PL vytisknout, vypracujte daná cvičení do školního sešitu
  • v případě dotazů  neváhejte vyučující kontaktovat


Dějepis

23. 3.  Doprovodný text k prezentaci Poslední Přemyslovci II -  Doufám, že se podařilo vytvořit srozumitelný text s co nejmenším počtem překlepů, opakujících se slov a dalších nedostatků. Uvítám zpětnou vazbu. J. Verner

23. 3. Prezentace Poslední Přemyslovci II navazuje na látku, kterou jsme probírali před přerušením výuky. Jedná se o vládu Přemysla Otakara II.; Václava II. a Václava III. Do sešitu vypracujte zápis podle uvedené prezentace.


zeměpis 

ze zeměpis bychom měli pokračovat USA jako velmocí

v uč. str. 54-59 vše si přečtěte a pokuste si udělat jednoduché zápisy (bodově)

 - vznik USA, dnešní státní zřízení , přijetí ústavy, symboly USA

- hospodářství (těžba, průmysl a zemědělství)

- dopravní síť

- dělení USA na jednotlivé oblasti - charakteristika oblasti + významná města

- obyvatelstvo USA 

- postavení ve světě

- kdo máte hotové referáty, tak mi je emailem pošlete, oznámkuji a pokusím se je sem navkládat

během týdne sem přidám videa, na která se podíváte

Krajené v USA

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/220411030400202/video/747815

Vulkán Rainier

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/220411030400105/video/741940

Aljaška

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/219411030400106/video/666953


Německý jazyk

Vypracované materiály lze pro kontrolu zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: jiri.verner@zs-stepanska.cz

26. 3. Materiály k tématu Meine Familie - část jsme již probírali, zopakujte slovní zásobu, opět se setkáte se slovesem "haben", poznáte množná čísla některých podstatných jmen, krátký text o vaší rodině (vizte poslední úlohu) pošlete do 3. 4. 2020 na e-mail: jiri.verner@zs-stepanska.cz

18. 3. Lekce 3 vypracujte cv 1 - 3; dále si projděte shrnutí učiva

16. 3. Opakování - časování sloves


matematika

Milí žáci,

ve dvou souborech máte nachystané opakování na jaké jste zvyklí při souhrnném opakování.

Vypracujte si je během pondělí, úterý a středy. Kdo by nějakému příkladu nerozumněl, neváhejte mě kontaktovat

na emailu kamila.zethnerova@zsstepanska.cz

Během týdne sem dám pokyny k nové látce, což je Pythagorova věta.

1.opakování

2.opakování

Nové k 18.3. Pythagorova věta

- na níže uvedené adrese máte vysvětlenu Pythagorovu větu,

přečtěte si jí, obrázek přerýsujte do sešitu tak, aby odvěsny měřily 3cm a 4 cm.

- jen pro vysvětlenou P = S  je povrch nebo-li obsah S, tak jak ho znáte

- podle příkladu níže si spočítáte přeponu c (vždy nejdelší proti pravému úhlu).

- oba níže uvedené příklady si spočítáte do sešitu a podle nich si vypočítáte:

uč. Výrazy 1 str.91/3,4

kdo by potřeboval další příklady na procvičení www.realisticky.cz

-nové učivo zadáme v pondělí 23.3.

http://www.nabla.cz/obsah/matematika/pythagorova-veta.php

nové od 23.3. Pythagorova věta

- doufám, že Pythagorovu větu jste vzládli, takže teď budeme procvičovat

- ke všem příkladům budete mít udělaný náčrtek, správný popis stran (odvěsny, přepona,

která je nejdelší vždy proti pravému úhlu a vyznačený pravý úhel)

- podle správného náčrtku byste správně měli rozeznat, co máte počítat (odvěsnu nebo přeponu)

Výrazy 146/74 celé

93/5 (viz obr str.92),

93/8(je potřeba si udělat správně náčrtek tak, aby výška lichoběžníku šla z vrcholu C na stranu AB)

93/9 (u rovnostranného troj. je výška kolmá na stranu c a půlí ji viz obr. na této straně nahoře)

93/11   

95/13 (trojúhelník je pravoúhlý, jestliže platí Pythagorova věta. Přepona c je vždy nejdelší.

návod str.90/2)

96/18 (r jsou ramena, z je základna nebo-li spodní strana)

96/19

- toto byste měli zvládnou během pondělí a úterý a středy. Ve čtvrtek sem nascenuji nějaké slovní úlohy.

Pythagorova věta - slovní úlohy

- ke všem úlohám je nutné udělat obrázek pravoúhlého trojúhelníku!!!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Fyzika

16. 3.: úkoly do 20. 3.: zadání ke stažení zde (odkaz na pracovní listy zde)

23. 3.: úkoly do 27. 3.: zadání ke stažení zde

30. 3.: úkoly do 3. 3.: zadání ke stažení zde (pozor - odevdání úkolu do 5. 4.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo Čj do 13. 3.

Český jazyk - Větné členy - příslovečné určení a vedlejší věty  příslovečné

      procičování učiva - učebnice str. 107- 109

      do cvič. sešitu 108/1,2

Literatura - text k zamyšlení

     Astrid Lindgrenová - Bratří Lví srdce - str. 124

     do lit. sešitu - úkoly str. 129/1,2

Sloh - Popis osoby, charakteristika

     Kamarádky - oba texty 

     do sloh. sešitu úkoly  str. 165/3a-e

Učivo Čj do 20. 3.

Český jazyk - Větné členy - příslovečné určení , vedlejší věty příslovečné

      procvičování str. 119- 110

      do cič. sešitu 110/1b

Literatura - text k zamyšlení

           Alan Marshall - Už zase skáču přes kaluže

           úkoly - do lit. sešitu - str. 134 - všechny

Sloh - Popis osoby, charakteristika

           Moje spolužačka str. 165 - přečíst

            do sešitu - úkoly str. 166/4a-d

Učivo Čj do 3.4.

Čj - PU - vypsat nejdůležitější z barevných polí str. 110 - 112

       Cvičení str. 111/ 1, 2, ( obojí),  do cvič. sešitu napsat  111/2 - nahoře a 112/1 nahoře

       Po návratu do školy učivo ještě procvičíme.

Sloh -  Charakteristika lit. postavy

        Do sloh. sešitu napište charakteristiku svého oblíbeného literárního hrdiny

Literatura  -  film - Už zase skáču přes kaluže - You Tube  -  podle ukázky z učebnice najít  významnou rozdílnost mezi filmem                       a ukázkou a odpověď napsat do lit. sešitu

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Výchova k občanství

Milí sedmáci, 

ačkoliv máme společně jen jednu hodinu týdně i ve výchově k občanství musíme společně pokročit dál. Než zopakujeme téma Majetek a vlastnictví a začneme nové téma Život ve společnosti, zamyslete se prosím nad aktuální situací. 

Zadáním práce je tedy krátká úvaha na téma – Nouzový stav v České republice z pohledu žáka 7. třídy. Slova krátká úvaha si nevykládejte tak, že mi bude stačit jedna věta :-). 

Práci mi pošlete nejpozději do pátku 27. 3. na email zastupkyne@zs-stepanska.cz

Když vám nebude něco jasné, napište mi na výše uvedený email, můžete mi i zavolat na tel. 734 312 962.  T.R. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis

Úkoly do 20. 3.

Vyplnit PL: Opakování savci

PL - savci

Týden od 23. 2 do 27. 3.

Ještě zůstaneme chvíli u savců s posledním dokumentem a potom se již vrhneme na rostliny. Kdo si bude chtít prohlédnout i další díly, tak samozřejmě v aktivitě mu bránit nikdo nebude.  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha/204382526240009-spolecensky-zebricek/Tentokrát se příběh savců bude věnovat společenskému žebříčku PL-život savců-společenský žebříček - tento PL mi pošlete vyřešený na email

Pro kontrolu přikládám řešení většího opakovací PL:  PL - savci-řešení a na závěr přikládám prezentaci na další práci: Botanika

Týden od 30. 3. do 3. 4.

Kdo ještě neodevzdal práci z minulého týdne, tzn. PL - život savců - společenský žebříček, prosím o odevzdání k hodnocení. Procvičujte si poznávání savců, přikládám prezentaci: Poznávání savců a možné webové stránky, která mají sice denní limit zdarma, ale je možné každý den procvičovat: https://www.umimefakta.cz/cviceni-nasi-savci. Nové učivo máte v prezentaci:Mechorosty (prezentaci mi neposílejte!)

Týden od 6. 4. do 10. 4.

V tomto zkráceném týdnu nebudeme pokračovat s novým učivem, ale jen si zopakujeme pomocí PL savce PL-opakování savci.  Vyřešené PL mi pošlete zpět na "školu v pyžamu". Znovu připomínám, že od některých nemám stále odevzdanou práci PL - život savců - společenský žebříček. Využijte tento čas k doplnění chybějící práce :-)

Užijte si krásné velikonoční svátky :-)


Aj (skupina p. uč. Juriče)

My clever students, let´s start with online home education!

Vždy, nejpozději v pondělí ode mne dostanete nové instrukce (materiál ke stažení na těchto stránkách vaší třídy) se všemi úkoly, které byste měli splnit v následujícím týdnu. Bude se jednat o úkoly k vypracování v učebnici a pracovním sešitě, dále pracovní listy, online odkazy na videa, procvičování či tutoriály. Vždy dostanete podrobné instrukce, kam a jak daná cvičení vypracovat, bude zde vysvětlena gramatika a nové učivo, které se nám v lekci obejví. Poctivě si práci rozvrhněte, tak abyste ji hravě zvládli. Kdykoliv se můžete obrátit na můj e-mail: Petr.Juric@zs-stepanska.cz nebo mi zavolat na tel. číslo: 725105865. Pokud budete potřebovat, neváhejte/ napište / zavolejte - rád individuálně vysvětlím, poradím, ujistím, že vše děláte správně.

Každý den povinně song: "Don´t worry, be happy" !

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU

Týden od 30. 3. - 3.4.2020     Materiál AJ / 7 A.B ke stažení zde!!

Test Unit 3 - ke stažení zde!

Vyplněný test mi všichni povinně odešlete na můj email do 5.4.2020!

Týden od 6. 4. - 10.4.2020     Materiál AJ / 7 A.B ke stažení zde!!


Aj (skupina pí. uč. Bernardové)

Týden: 16. – 22. března 2020

Učebnice: 48, 49, 53

Pracovní sešit: 38, 39  + Přehled mluvnice k lekci 4 na stranách 77, 78

Extra materiály:

https://docs.google.com/document/d/1zNSd-OqwC7bIp6gw7yGsi10e9ssGRkq_1epm5p-AMmg/edit?usp=sharing

(Google Dokument si, prosím, stáhněte a uložte ve svém počítači či vytiskněte a teprve poté vyplňujte.)

Týden: 23. – 27. března 2020

Učebnice: 50, 51, 55 (Develop your writing: Using pronouns and possessive adjectives)

Pracovní sešit: 40, 41

Extra materiály:

Online procvičení k příslušné lekci, které najdete zde: https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

Corona Chronicles

Tato část práce bude tento týden nepovinná, ale přesto bych uvítala, kdyby se na ni každý z vás podíval a napsal alespoň jeden příspěvek, příští týden pak budou povinné alespoň 3 příspěvky od každého z vás a na některé dny vyhlásím speciální témata jako recepty, deskové hry a podobně (sledujte prosím tuto stránku). Přesto to, prosím, neberte jako domácí úkol, spíše jako takový náš třídní facebook, kde můžete sdílet své zážitky, pocity a fotky z mimořádných korona prázdnin, a kde si můžete psát a číst o tom, co dělají vaši spolužáci, a jak se jim daří. Příspěvky prosím vždy pište v angličtině, každý označte datem a dejte pozor, ať omylem nesmažete příspěvky někoho jiného. Pokud se nám náš speciální korona deník povede, vytiskneme si ho a vystavíme ve škole na památku. Soubor si nestahujte, upravujte ho přímo na níže uvedené webové stránce.

Týden: 30.3. – 3.4. a dále

Vážení rodiče a studenti, z důvodu nepřehlednosti a přetíženosti školních stránek budu nadále zadávat úkoly prostřednictvím google dokumentu. Vždy tam napíši i kdy a jakým způsobem mají žáci úkoly odevzdat. Prosím, ať zadané úkoly plní pokud možno v termínu, neboť každá dobře odvedená práce se kladně odrazí v jejich závěrečném hodnocení.Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mne na emailu: Helena.Bernardova@zs-stepanska.cz

Adresu google dokumentu si, prosím, uložte někam do svého počítače, abyste ji měli i v případě kolapsu školních webových stránek:

Corona Chronicles - Year 7


Aj (skupina pí. uč. Kyselá)

Hello pupils :) Vaše úkoly na dané týdny jsou následující. Udělejte si vše poctivě a v termínu, ať se vám toho moc nenakupí a nemáte potom hodně práce. Best wishes, Katka

Materiály na celý týden najdete níže v odkazu. Máte zde vše vysvětleno a popsáno (co, kde a jak vypracovat). Každý týden přidám nový odkaz, kde budou nové úkoly - vždy napíšu, že je odkaz aktualizován.

Týdny od 11. - 20.3.2020

Týden od 23. - 27.3.2020               Test: TEST ke stažení zde

Týden od 30.3. - 3.4. 2020 Materiály ke stažení zde


V úterý 10.3.odpadá odpolednní vyučování telesné výchovy.

Konec vyučování ve12.30.

St 11. 3. - test fyzika (měření času a teploty, převody času), převody k procvičení zde

Fyzika známkování: souhrnné testy (příklady, převody, teorie), krátká opakování (stejně, ale menší tematické úseky), ústní zkoušení (hlášené předchozí hodinu) + každý žák musí jednou za pololetí prezentovat jednu fyzikální zajímavost dle svého výběru (nutno splnit, neznámkuje se)

16.souhrnné opakování

Út 3. 3. - přírodopis - opakování (savci až po zajíce, včetně)

15.souhrnné opakování

2.3. test zeměpis Severní Amerika

3. 3. 2020: DĚJEPIS - Středověká města, církev ve vrcholném středověku, gotika, křížové výpravy

ve středu 26.2. test slepá mapa Severní Amerika

14.souhrnné opakování

středa 12.2. spojeno 7.A+7.B

1.h Aj, 2.h Fy, 3.h Čj , 4.h Fy, 5.h Vko, 6.h. Aj

ST  12.2.  - Čj - kontrolní diktát  - z důvodu velké absence žáků pro nemoc je termín změněn na 26. 2. 2020

13.souhrnné opakování

Po 3.2. SPŠS Betlémská 

sraz v 8 h před školou, návrat na oběd, poté vyučování končí

Út 4. 2. - přírodopis - opakování (poznávání ptáků)

Ve čtvrtek 30.1. je zkrácené vyučování do 12.20.

Vysvedčení se rozdává 5.vyučovací hodinu.

Lyžařský kurz Rokytnice nad Jizerou 2020

12.souhrnné opakování

13.1. 2020 - Písemná prověrka - Čj

Čt 16. 1. - přírodopis - opakování (ptáci)

11.souhrnné opakování

Út 14.1.- písemná prověka  M

8. 1. 2020 DĚJEPIS - Slované a Velká Morava

V pátek 20.12. začíná vyučování v 7.55 pro všechny a končí ve 12.20.

V pátek 13.12. odpadá klukům tělocvik.

Vyučování začíná v 8.50.

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 19.1.-26.1. 2020 

odjezd: v 10h od školy

návrat: mezi 12h a 13h 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1800,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1920,- vybereme u autobusu

čtvrtek 12.12 od 17h vystoupení v kostele

pondělí 16.12. - strojní škola Betlémská - robotika

pondělí 16.12. fy test hustota látek

Čt 12. 12 - přírodopis - opakování (úvod ptáci + ptáci spjatí s vodním prostředím)

10.souhrnné opakování

Pondělí  16.12.  Čj - kontrolní diktát

středa 4.1 2. test Afrika celá + slepá mapa

9.souhrnné opakování

V pátek 29.11. fyzikální pokusy 1.-4. hodina.

5.-6.hodina se učí dle rozvrhu.

25. 11. DĚJEPIS - západní a středni Evropa v raném středověku

21. 11 NĚMECKÝ JAZYK - souhrnné opakování (slovesa, čísla, barvy)

Týden vědy a techniky

Ústav experimentální botaniky

V pátek 22. 11. odpadá 6. hodina Tv dívky. 

Út 19. 11. - přírodopis - opakování (obojživelníci, plazi)

Projektový den 17. listopad

Čt 14. 11. - pojedeme se podívat do Ústavu experimentální botaniky v rámci akce "Týden vědy" - sraz v 7.55 hod. před školou, odchod v 8. 00 hod., předpokládaný návrat v průběhu 4. vyučovací hodiny. S sebou pití a svačinu, po návratu se pokračuje dle rozvrhu.

středa 13.11.

Út 12. 11. - přírodopis (poznávání obojživelníků a plazů)

Návštěva krokodýlí ZOO

8.souhrnné opakování

St 13.11. - písemná prověka  Čj 

Po 18.11.- písemná prověka  M

pátek 15.11. projektový den - informace žáci dostanou během týdne

6. 11. DĚJEPIS - Franská říše + společnost + církev v raném středověku

7.souhrnné opakování

V pátek 25.10. odpadá děvčatům tělesná výchova.

Konec vyučování je ve 12.30.

St 6. 11. - výukový program v krokodýlí ZOO

- ve čtvrtek vybíráme 90 Kč na žáka

Ve čtvrtek 14.11. - Týden vědy a techniky AV ČR

- markrobiologický ústav (pokusy z botaniky) - zdarma

Ve středu 23.10. test Afrika

(severní Afrika, Sahel, oblast Guinejského zálivu).

6.souhrnné opakování

5.souhrnné opakování

16. 10. - Čj  - kontrolní diktát

Po 21.10. Fyzika test - tělesa, látky, atomy, molekuly, difuze, Brownuv pohyb

a přinést délková měřidla (sinovací metr, pravítko či jiné délkové měřidlo)

St 9. 10 - DĚJEPIS - Počátky církve, Byzantská říše a Arabské výboje

Út 8. 10 - přírodopis (ryby)

4.souhrnné opakování

3.souhrnné opakování

Středa 25.9. Slepá mapa Afriky, voostvo, podnebí, biosféra Afriky

Út 24. 9. - přírodopis - opakování (strunatci, včetně paryb)

2.souhrnné opakování  

23. 9.  Čj  - Kontrolní diktát

Vítejte v novém školním roce 2019/2020

1.souhrnné opakování

16. 9. 2019 DĚJEPIS -  římská říše v období principátu a dominátu 

- zahájení v 7.55 ve třídě 7.B, 3. patro

úterý 3.9. - den třídy

- konec vyučování v 11.35 h

V pátek 6.9. odpadá chlapecký tělocvik.

Vyučování začíná v 8.50.

Třídní schůzky  - úterý 10.9. v 17.00 v 7.B

Krásné prázdniny

V pátek 28.6. rozdáváme vysvědčení v hudebně.

školní akademie 2019

Ve čtvrtek 20.6. končí vyučování po generální zkoušce na školní akademii.

Sraz odpoledne je v 16.30 ve třídě.

Ve čtvtek 13.6. vybíráme doplatek 500,- na školu v přírodě.

odjezd: 21.6.v 9,30

návrat: 27.6. 12-13

adresa švp: 

Rekreační středisko TESLA
Vršov 53
539 53 Horní Bradlo

www.modrovic.cz

24.souhrnné opakování

Hvězdárna Ondřejov

Závěrečná práce z matematiky v pátek 14. 6. 

11. 6. 2019: DĚJEPIS: Test se ruší! Máme již dostatečný počet známek. Místo toho budou zkoušeni žáci s nerozhodnou známkou.

10. 6.  - Čj - Písemná prověrka

4. 6. 2019: DĚJEPIS: Etruskové + doba královská (velmi stručně) římská republika, punské války

V pátek exkurze do hvězdárny v Ondřejově.

Sraz v 8.45 před školou, odjezd v 9 h (na nikoho nečekáme!),

Návrat okolo 13h na oběd.

S sebou psací potřeby, zápisník, svačinu, pití, sportovní oblečení 

a dobrou náladu.

Út - 28. 5. - přírodopis (vzdušnicovci + hmyz s proměnou nedokonalou)

29.5. test zeměpis subtropy a mírný pás

23.souhrnné opakování

V pátek 24.5. je zkrácené vyučování do 11.30 -

- volby do Evropského parlamentu

Historický kroužek bude 20. 5. 2019 odvolán z důvodu prezentace dějepisného projektu žáků 9. ročníku v opdoledních hodinách na Novoměstské radnici. Děkuji za pochopení Jiří Verner 

17.5. - projektový den "Fascinace rostlinami"

v botanické zahradě pořádané Přírodovědeckou fakultou.

Pěstitelé rajčat

Ochutnáváme čekanku

22.souhrnné opakování

St 22.5. - Čj - kontrolní diktát

Pá 17. 5. - Den fascinace rostlinami - program v botanické zahradě PřF UK - 3. a 4. vyučovací hodina

21.souhrnné opakování

6.a 7. 5. ředitelské volno

20.souhrnné opakování

Pá 10. 5. - přírodopis (členovci, včetně korýšů)

2. 5. 2019: Helénistické Řecko

St 24. 4. - muzeum policie - beseda "Příroda na prodej" v 11.00 hod.

velikonoční nadílka

fotografování tříd pátek 26.4.

- na papírku s informacemi je 25.4., ale já jsem mimo školu

Čj - 17.4. - Písemná prověrka

Pá 12. 4. - přírodopis (hlísti, měkkýši, kroužkovci)

V pátek 12.4. přinést na matematiku zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

11. 4. 2019: Řecko-perské války, Peloponéská válka, nástup Makedonců

19.souhrnné opakování

pátek 5.4. test zeměpis hydrosféra

pátek 12.4. čtvrtletní písemná práce z matematiky

18.souhrnné opakování

lyžařský kurz 2019 Rokytnice nad Jizerou

kromě lyžování jsme i stavěli sněhové sochy

a poznávali okolí Lysé hory

Všem se nám na lyžařském kurzu líbilo a těšíme se na 19. leden 2020,

kdy vyrazíme na další ročník. Snad nás pojede více. 

17.souhrnné opakování

20.3.  -  Čj  kontrolní diktát 

19. 3. 2019: DĚJEPIS - archaické Řecko (včetně Sparty a Athén)

pátek 15.3.

čtvrtek 14.3.

středa 13.3.

úterý 12.3.

pondělí 11.3.

týden 11.3.-15.3.

-pondělí 11.3. chlapcům odpadá tv, začínají od 8.55.

5.+6. hodina spojeno Svět práce

- 2.- 4. h ve třídě

středa 13.3.  5. h  spojeno svět práce a 6.h odpadá

pátek 6.h odpadá tv dívky

16.souhrnné opakování

V pátek 8.3. odpadá děvčatům tělesná výchova.

Konec vyučování je pro všechny ve 12.30.

Doučování je normálně.

15.souhrnné opakování

Svět práce - zelenina v praxi

5. 3. 2019 DĚJEPIS: Úvod do starověkého Řecka, Kréta, Mykény, Homérské období

Pá 8. 3. - přírodopis - opakování (žahavci, ploštěnci)

lyžařský kurz:

Odjezd: 10.3. (neděle) v 10 h od školy

návrat: 17.3 (neděle) okolo 12 h

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před odjezdem) a léky, kdo užívá

s sebou: 1560,- na permanentku

14.souhrnné opakování

20. 2. Čj - kontorlní diktát

V pátek 22.2. přinést doplatek na lyžařský kurz 2100,-.

Vybereme při matematice.

13.souhrnné opakování

středa 20.2. test zeměpis - pedosféra

Pá 8. 2. - přírodopis - opakování (řasy, prvoci)

Ve čtvrtek 31.1. se rozdává vysvědčení

1. vyučovací hodinu během matematiky.

Poté probíhá dopolední výuka normálně včetně doučování.

V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny.

Pátek 25.1. test zeměpis atmosféra

V pátek 25.1. třídnické dopoledne 1.-3. hodina

- budeme hrát kolektivní hry 

- náhrada za adaptační kurz

Žijeme kulturně (muzikál Mauglí- divadlo Kalich)

v zákulisí

společné foto s herci

Pondělí 28.1. Národní muzeum (keltové)

Pátek 18.1. pololetní práce z matematiky

Pondělí 14.1.2019 - Čj - písemná prověrka pololetní

Pá 18. 1. - přírodopis - opakování (houby, lišejníky)

pondělí 7.1.

úterý 8.1.

středa 9.1.