VII. B

Vítejte na stránce třídy VII. B

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Kamila Zethnerová

14.souhrnné opakování

středa 12.2. spojeno 7.A+7.B

1.h Aj, 2.h Fy, 3.h Čj , 4.h Fy, 5.h Vko, 6.h. Aj

ST  12.2.  - Čj - kontrolní diktát  - z důvodu velké absence žáků pro nemoc je termín změněn na 26. 2. 2020

13.souhrnné opakování

Po 3.2. SPŠS Betlémská 

sraz v 8 h před školou, návrat na oběd, poté vyučování končí

Út 4. 2. - přírodopis - opakování (poznávání ptáků)

Ve čtvrtek 30.1. je zkrácené vyučování do 12.20.

Vysvedčení se rozdává 5.vyučovací hodinu.

Lyžařský kurz Rokytnice nad Jizerou 2020

12.souhrnné opakování

13.1. 2020 - Písemná prověrka - Čj

Čt 16. 1. - přírodopis - opakování (ptáci)

11.souhrnné opakování

Út 14.1.- písemná prověka  M

8. 1. 2020 DĚJEPIS - Slované a Velká Morava

V pátek 20.12. začíná vyučování v 7.55 pro všechny a končí ve 12.20.

V pátek 13.12. odpadá klukům tělocvik.

Vyučování začíná v 8.50.

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 19.1.-26.1. 2020 

odjezd: v 10h od školy

návrat: mezi 12h a 13h 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1800,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1920,- vybereme u autobusu

čtvrtek 12.12 od 17h vystoupení v kostele

pondělí 16.12. - strojní škola Betlémská - robotika

pondělí 16.12. fy test hustota látek

Čt 12. 12 - přírodopis - opakování (úvod ptáci + ptáci spjatí s vodním prostředím)

10.souhrnné opakování

Pondělí  16.12.  Čj - kontrolní diktát

středa 4.1 2. test Afrika celá + slepá mapa

9.souhrnné opakování

V pátek 29.11. fyzikální pokusy 1.-4. hodina.

5.-6.hodina se učí dle rozvrhu.

25. 11. DĚJEPIS - západní a středni Evropa v raném středověku

21. 11 NĚMECKÝ JAZYK - souhrnné opakování (slovesa, čísla, barvy)

Týden vědy a techniky

Ústav experimentální botaniky

V pátek 22. 11. odpadá 6. hodina Tv dívky. 

Út 19. 11. - přírodopis - opakování (obojživelníci, plazi)

Projektový den 17. listopad

Čt 14. 11. - pojedeme se podívat do Ústavu experimentální botaniky v rámci akce "Týden vědy" - sraz v 7.55 hod. před školou, odchod v 8. 00 hod., předpokládaný návrat v průběhu 4. vyučovací hodiny. S sebou pití a svačinu, po návratu se pokračuje dle rozvrhu.

středa 13.11.

Út 12. 11. - přírodopis (poznávání obojživelníků a plazů)

Návštěva krokodýlí ZOO

8.souhrnné opakování

St 13.11. - písemná prověka  Čj 

Po 18.11.- písemná prověka  M

pátek 15.11. projektový den - informace žáci dostanou během týdne

6. 11. DĚJEPIS - Franská říše + společnost + církev v raném středověku

7.souhrnné opakování

V pátek 25.10. odpadá děvčatům tělesná výchova.

Konec vyučování je ve 12.30.

St 6. 11. - výukový program v krokodýlí ZOO

- ve čtvrtek vybíráme 90 Kč na žáka

Ve čtvrtek 14.11. - Týden vědy a techniky AV ČR

- markrobiologický ústav (pokusy z botaniky) - zdarma

Ve středu 23.10. test Afrika

(severní Afrika, Sahel, oblast Guinejského zálivu).

6.souhrnné opakování

5.souhrnné opakování

16. 10. - Čj  - kontrolní diktát

Po 21.10. Fyzika test - tělesa, látky, atomy, molekuly, difuze, Brownuv pohyb

a přinést délková měřidla (sinovací metr, pravítko či jiné délkové měřidlo)

St 9. 10 - DĚJEPIS - Počátky církve, Byzantská říše a Arabské výboje

Út 8. 10 - přírodopis (ryby)

4.souhrnné opakování

3.souhrnné opakování

Středa 25.9. Slepá mapa Afriky, voostvo, podnebí, biosféra Afriky

Út 24. 9. - přírodopis - opakování (strunatci, včetně paryb)

2.souhrnné opakování  

23. 9.  Čj  - Kontrolní diktát

Vítejte v novém školním roce 2019/2020

1.souhrnné opakování

16. 9. 2019 DĚJEPIS -  římská říše v období principátu a dominátu 

- zahájení v 7.55 ve třídě 7.B, 3. patro

úterý 3.9. - den třídy

- konec vyučování v 11.35 h

V pátek 6.9. odpadá chlapecký tělocvik.

Vyučování začíná v 8.50.

Třídní schůzky  - úterý 10.9. v 17.00 v 7.B

Krásné prázdniny

V pátek 28.6. rozdáváme vysvědčení v hudebně.

školní akademie 2019

Ve čtvrtek 20.6. končí vyučování po generální zkoušce na školní akademii.

Sraz odpoledne je v 16.30 ve třídě.

Ve čtvtek 13.6. vybíráme doplatek 500,- na školu v přírodě.

odjezd: 21.6.v 9,30

návrat: 27.6. 12-13

adresa švp: 

Rekreační středisko TESLA
Vršov 53
539 53 Horní Bradlo

www.modrovic.cz

24.souhrnné opakování

Hvězdárna Ondřejov

Závěrečná práce z matematiky v pátek 14. 6. 

11. 6. 2019: DĚJEPIS: Test se ruší! Máme již dostatečný počet známek. Místo toho budou zkoušeni žáci s nerozhodnou známkou.

10. 6.  - Čj - Písemná prověrka

4. 6. 2019: DĚJEPIS: Etruskové + doba královská (velmi stručně) římská republika, punské války

V pátek exkurze do hvězdárny v Ondřejově.

Sraz v 8.45 před školou, odjezd v 9 h (na nikoho nečekáme!),

Návrat okolo 13h na oběd.

S sebou psací potřeby, zápisník, svačinu, pití, sportovní oblečení 

a dobrou náladu.

Út - 28. 5. - přírodopis (vzdušnicovci + hmyz s proměnou nedokonalou)

29.5. test zeměpis subtropy a mírný pás

23.souhrnné opakování

V pátek 24.5. je zkrácené vyučování do 11.30 -

- volby do Evropského parlamentu

Historický kroužek bude 20. 5. 2019 odvolán z důvodu prezentace dějepisného projektu žáků 9. ročníku v opdoledních hodinách na Novoměstské radnici. Děkuji za pochopení Jiří Verner 

17.5. - projektový den "Fascinace rostlinami"

v botanické zahradě pořádané Přírodovědeckou fakultou.

Pěstitelé rajčat

Ochutnáváme čekanku

22.souhrnné opakování

St 22.5. - Čj - kontrolní diktát

Pá 17. 5. - Den fascinace rostlinami - program v botanické zahradě PřF UK - 3. a 4. vyučovací hodina

21.souhrnné opakování

6.a 7. 5. ředitelské volno

20.souhrnné opakování

Pá 10. 5. - přírodopis (členovci, včetně korýšů)

2. 5. 2019: Helénistické Řecko

St 24. 4. - muzeum policie - beseda "Příroda na prodej" v 11.00 hod.

velikonoční nadílka

fotografování tříd pátek 26.4.

- na papírku s informacemi je 25.4., ale já jsem mimo školu

Čj - 17.4. - Písemná prověrka

Pá 12. 4. - přírodopis (hlísti, měkkýši, kroužkovci)

V pátek 12.4. přinést na matematiku zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

11. 4. 2019: Řecko-perské války, Peloponéská válka, nástup Makedonců

19.souhrnné opakování

pátek 5.4. test zeměpis hydrosféra

pátek 12.4. čtvrtletní písemná práce z matematiky

18.souhrnné opakování

lyžařský kurz 2019 Rokytnice nad Jizerou

kromě lyžování jsme i stavěli sněhové sochy

a poznávali okolí Lysé hory

Všem se nám na lyžařském kurzu líbilo a těšíme se na 19. leden 2020,

kdy vyrazíme na další ročník. Snad nás pojede více. 

17.souhrnné opakování

20.3.  -  Čj  kontrolní diktát 

19. 3. 2019: DĚJEPIS - archaické Řecko (včetně Sparty a Athén)

pátek 15.3.

čtvrtek 14.3.

středa 13.3.

úterý 12.3.

pondělí 11.3.

týden 11.3.-15.3.

-pondělí 11.3. chlapcům odpadá tv, začínají od 8.55.

5.+6. hodina spojeno Svět práce

- 2.- 4. h ve třídě

středa 13.3.  5. h  spojeno svět práce a 6.h odpadá

pátek 6.h odpadá tv dívky

16.souhrnné opakování

V pátek 8.3. odpadá děvčatům tělesná výchova.

Konec vyučování je pro všechny ve 12.30.

Doučování je normálně.

15.souhrnné opakování

Svět práce - zelenina v praxi

5. 3. 2019 DĚJEPIS: Úvod do starověkého Řecka, Kréta, Mykény, Homérské období

Pá 8. 3. - přírodopis - opakování (žahavci, ploštěnci)

lyžařský kurz:

Odjezd: 10.3. (neděle) v 10 h od školy

návrat: 17.3 (neděle) okolo 12 h

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před odjezdem) a léky, kdo užívá

s sebou: 1560,- na permanentku

14.souhrnné opakování

20. 2. Čj - kontorlní diktát

V pátek 22.2. přinést doplatek na lyžařský kurz 2100,-.

Vybereme při matematice.

13.souhrnné opakování

středa 20.2. test zeměpis - pedosféra

Pá 8. 2. - přírodopis - opakování (řasy, prvoci)

Ve čtvrtek 31.1. se rozdává vysvědčení

1. vyučovací hodinu během matematiky.

Poté probíhá dopolední výuka normálně včetně doučování.

V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny.

Pátek 25.1. test zeměpis atmosféra

V pátek 25.1. třídnické dopoledne 1.-3. hodina

- budeme hrát kolektivní hry 

- náhrada za adaptační kurz

Žijeme kulturně (muzikál Mauglí- divadlo Kalich)

v zákulisí

společné foto s herci

Pondělí 28.1. Národní muzeum (keltové)

Pátek 18.1. pololetní práce z matematiky

Pondělí 14.1.2019 - Čj - písemná prověrka pololetní

Pá 18. 1. - přírodopis - opakování (houby, lišejníky)

pondělí 7.1.

úterý 8.1.

středa 9.1.

čtvrtek 10.1.

pátek 11.1.

(celé kromě cv. 6 a smíšená čísla nejprve převést na zlomky)

Krásné Vánoce a v novém roce vše nejlepší přeje 6.B

Vánoční týden:

Pondělí a úterý se učí normálně dle rozvrhu.

Ve středu se učí 1. a 2. hodina, poté zkouška v kostele,

po zkoušce pokračuje výuka dále (předpokládám Sp a TV).

Na večerní koncert se s dětmi sejdu až před začátkem v kostele.

Hlavně na sebe teplé oblečení !!!

Ve čtvrtek 1. hodina matematika, okolo 9.15 odcházíme do kina Slovanský dům,

Cena 109,-. Po skončení kina návrat ke škole, poté výuka končí. Odpadá doučování.

V pátek třídní den - besídka. konec vyučování je 12h.

12.souhrnné opakování

Vánoční tvoření ve světě práce

Pá 14. 12. - přírodopis - opakování (viry, bakterie, sinice)

13. 12. - DĚJEPIS: Mezopotámie

10.12. - Čj - kontrolní diktát

11.souhrnné opakování

středa 12.12. test zeměpis litosféra

Mikuláš ve třídě

10.souhrnné opakování

27. 11. 2018: DĚJEPIS - doba bronzová, doba železná (především Keltové a Germáni)

9.souhrnné opakování

Po  19.11. - Písemná prověrka  Čj

Út 13. 11 přírodopis - opakování (Podmínky a projevy života, včetně buňky)

8.souhrnné opakování

7.souhrnné opakování

V pátek 16.11. čtvrtletní písemná práce z matematiky

8. 11. 2018: DĚJEPIS - neolit a eneolit s přihlédnutím k dějinám pravěku na území současné ČR

Účastníci sobotní Nerf ligy

Ve čtvrtek 25.10. je projektový den ke 100 let vzniku Československa.

Sraz v 8.00 v tělocvičně. S sebou svačinu, něco na psaní

a poznámkový blok.

Vyučování končí ve 12.45.

Doučování je od 13.15 do 14.15 v 6.B.

 Náš svět práce

6.souhrnné opakování

středa 17.10. teste szeměpis střídání čtvero ročních období

5.souhrnné opakování

18. 10.  Výtvarná výchova - barevné papíry, nůžky, lepidlo

22. 10. Český jazyk - Kontrolní diktát

Út 16. 10. - DĚJEPIS - test: Úvod do pravěku + paleolit

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

4.souhrnné opakování

Přednáška o sluneční soustavě pracovnicí

Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

středa 3.10.

V pátek 5.10. končí vyučování v 11.15. Volby do obecních zastupitelstev.

Út 2. 10. - přírodopis - opakování (Vznik Země a života)

3.souhrnné opakování

St 26. 9. - DĚJEPIS - test: Úvod do dějepisu (prameny a příklady pramenů, měření času, kalendáře, letopočty, určování století)

Čj - 24.9. - Kontrolní diktát

2.souhrnné opakování

ve středu 26.9. - test zeměpis - vesmír

1.souhrnné opakování

Třídní schůzky se konají v úterý 11.9 v 18h ve třídě 6.B.

V pondělí 3.9. se sejdeme ve třídě 6.B ve 3. patře jak jste zvyklí z loňského roku.

S sebou si přineste pouze penál a notýsek. Dostanete klíčky od skříněk a rozvrhy.

V úterý bude třídnický den. Přinesete si již přezůvky a školní sešit z matematiky.

Pomůcky na matematiku: sešit A4 nelinkovaný 60 listů, sešit A5 nelinkovaný 40 listů,

do obou sešitů budete mít podložky !!!, Pravítko, kružítko s náhradníma tuhama,

trojúhelník s ryskou, úhloměr, 3 tužky na rýsování, guma, nůžky, lepidlo, ořezávátko

Pomůcky na český jazyk: sešit A5 llinkovaný 40 listů 3x, sešit A5 llinkovaný 20 listů 2x

Pomůcky na dějepis: sešit A4 linkovaný 40 listů

Pomůcky na zeměpis: sešit A4 linkovaný 40 listů

Pomůcky na přírodopis: sešit A4 linkovaný 40 listů

Pomůcky na hudební výchovu: sešit A5 linkovaný 20 listů

Pomůcky na výtvarnou výchovu: stejné jako v loňském školním roce, vše v kufříku nebo plastové krabici