VIII. tř.

Vítejte na stránce  VIII. třídy

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Drahomíra Macasová

Vážení rodiče, milí žáci,

od příštího týdne budou úkoly zadávány na stránkách Škola v pyžamu. Některé práce na těchto stránkách zadané budou také hodnocené, proto prosím rodiče, aby dohlédli, zda děti včas práci odeslaly.

Přihlášení na níže uvedeném odkazu

https://www.skolavpyzamu.cz/pwshg

Děkuji všem za spolupráci

Informace pro rodiče a žáky - vzhledem k nastalé situaci se pobyt na LVK  v Horním Bradle letos nekoná. 

Zálohy budou vráceny.

Pracovní plán učiva pro období neúčasti žáků ve školeFyzika:

16. 3.: úkoly do 20. 3.: zadání ke stažení zde

20. 3.: zadány známky z testu na energii a teplo, zájemcům zašlu oskenovanou verzi, otázky jsou vítány

23. 3.: úkoly do 27. 3.: zadání ke stažení zde (aktualizováno, původně špatný soubor)

30. 3.: úkoly do 3. 4.: zadání ke stažení zde (pozor - odevdání souhrnného úkolu do 5. 4.)

06. 4.: úkoly do 8. 4.: zadání ke stažení zde (vše už najdete i na Škole v pyžamu).


Dějepis:

29. 3. Na zkoušku spouštíme platformu google classroom pro 8. třídu. Pokud se nástroje googlu pro výuku osvědčí, přesunu sem všechny materiály k výuce dějepisu. Výhledově počítám s využitím platformy i v následujícím školním roce. Žáky jsem pozval ke spolupráci pomocí e-mailové komunikace, lze se připojit i kliknutím na tento odkaz: https://classroom.google.com/u/0/h Je třeba zadat kód kurzu, ten je ti6nemc

V případě dotazů či komplikací mě neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese jiri.verner@zs-stepanska.cz

Děkuji za spolupráci!

Jiří Verner
 

25. 3. Zjistěte z dostupných zdrojů, co jsou to Potěmkinovy vesnice a zda se s tímto pojem můžeme setkat i dnes. Zapojte vlastní zkušenosti a názory. Krátký text zašlete na e-mail jiri.verner@zs-stepanska.cz do 31. 3. 2020

25. 3. Text k prezentaci Evropské státy v 18. století

25. 3. Navažte na látku o Petru Velikém a podle prezentace o osvícenství doplňte zápisky o dějinách Pruska, Ruska a Velké Británie v 18. století 

20: 3. Úkol k níže uvedené prezentaci: V atlase nebo na internetových mapách nalezněte zeměpisné pojmy, o kterých se hovoří v prezentaci o Rusku za Petra Velikého - Pobaltí, Petrohrad, Kavkaz, Dánsko, Švédsko, Sasko atd.

20. 3. Doprovodný text k prezentaci Petr Veliký - Doufám, že se podařilo vytvořit srozumitelný text s co nejmenším počtem překlepů, opakujících se slov a dalších nedostatků. Uvítám zpětnou vazbu. J. Verner

20. 3. Prezentace Petr Veliký prověďte zápis do sešitu podle prezentace (do 25. 3.)


Německý jazyk:

Vypracované materiály lze pro kontrolu zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: jiri.verner@zs-stepanska.cz

26. 3. Materiály k tématu Freizeit und Hobbys - projděte slovní zásobu, dejte pozor na slovesa fernsehen (dívat se na televizi) a Ski laufen (lyžovat). Napište krátký text (minimálně 200 slov) Meine Freizeit, který zašlete do 3. 4. 2020 na e-mail jiri.verner@zs-stepanska.cz    

17. 3. Modální slovesa Zopakujte způsobová slovesa, k ruce můžete vzít slovník.

16. 3. Předložky se 3. a 4. pádem


Matematika:

Milí žáci,

ve dvou souborech máte nachytané opakování na jaké jste zvyklí při souhrnné m opakování.

Vypracujte si je během pondělí, úterý a středy. Kdo by nějakému příkladu nerozumněl, neváhejte mě kontaktovat

na emailu kamila.zethnerova@zsstepanska.cz

Během týdne sem dám pokyny k nové látce.

1. příklady 1,2,3,5,6 na této stránce

http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Rovnice%20a%20jejich%20soustavy/27%20Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20vedouc%C3%AD%20na%20soustavy%20rovnic%20I/p%C5%99%C3%ADklady.pdf

2. příklady 1,2,3 (u příkladu 3 nezapoměňte správně rozložit na součin druhou mocninu závorky) 

http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Rovnice%20a%20jejich%20soustavy/25%20%C5%98e%C5%A1en%C3%AD%20soustav%20rovnic%20-%20shrnut%C3%AD/p%C5%99%C3%ADklady.pdf

Nové učivo k 18.3. Funkce

z učebnice si vypracujte tato cvičení 26/3 (ze závorky dosazujte za postupně za x čísla a vypočítejte y)

26/5 (vyýčet čísel jakove cv. 3

26/7,9 a,b,c,d

27/10 (podobný příklad jsme dělali, uvědomte si definici funkce)

Nové učivo od 23.3. - Přímá úmernost jako funkce

- za tento týden byste se měli seznámit s přímou úměrnosti jako funkcí

- umět sestavit rovnici y=k.x (x,y souřadnice bodu)

- sestavit tabulku a setsrojit graf

- vše najdete v učebnici str.29 -33 s tím, že budete mít v sešitu jako ukázkový příklad

na straně 30 dole f:y = -3x, x=R včetně tabulky (zde jsou vybrána náhodná čísla)

a sestrojeného grafu

- na str. 31 horní obrázky prohlédnout a dolní obrázky si prohlédnout a podle nich

a) sestrojit tabulku a graf f: y = 3x, x=R

b) sestrojit tabulku a graf f: y =-3x, x=R můžete do jednoho grafu ať vidíte,

jak se chová kladný a záporný koeficien k

na procvičení udělejte 33/1 ab 33/2 33/3 (zde je potřeba najít koeficient k,

máte dané souřadnice x,y) návod str.33 nahoře.

- do konce týdne ještě nastudujete fce rostoucí a klesající str.34-36

(zjednodušené, je-li k záporné - je klesající, je-li k kladné - je rostoucí)

a u cv.33/1, které máte hotové dopíšete, zda se jedná o rostoucí či klesající funkci

nové učivo 30.3.-5.4.

na této adrese najdete opakování přímé úměrnosti

http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Funkce%20a%20grafy/10%20Funkce%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A1%20%C3%BAm%C4%9Brnost%20II/p%C5%99%C3%ADklady.pdf

1.souhrnné opakování

2.souhrnné opakování

- vše si vypracujte do sešitu, budu kontrolovat !!!


Český jazyk:

Úkoly do 13.3

Učebnice Čj - druhy přívlastku - opakování učiva

do cvič. sešitu - 85/2a,b

Literatura - četba k zamyšlení 

Čítanka - str. 72 - Charles Dickens - Oliver Twist ( přečíst také informace o autorovi str. 71)

Sloh - učebnice Čj - Úvaha - jak se to mohlo stát str. 154

do sloh. sešitu- cv. str. 155/2a-e

Čj - Úkoly do 20. 3. 

Učebnice Čj - přečíst a vypsat - několikanásobný větný člen  str. 87

do cvič. sešitu - 87/1,2,3,

Literatura - četba k zamyšlení

čítanka - str. 78  A. P. Čechov - Vaňka

Sloh - Úvaha - Vliv televize - str. 155

do slohového sešitu 156/3a,b,c,

Mílí žáci,

protože se ještě stále nemůžeme sejít ve škole, posílám další učivo z Čj a Vko.

Času také využijte k procvičování pravopisu na vašich známých stránkách, lze procvičovat také na pravopisně.cz, skolaposkole.cz, umímecesky.cz  Až se vrátíme do školy, vše ještě společně probereme.

Pro případ potřeby je v provozu e-mail keterd@seznam.cz 

Mějte se fajn, přeji pevné zdraví a dobrou náladu.

Úkoly Čj do 3.4.

Učebnice Čj - Několikanásobný větný člen - procvičování - cvičení str. 90-91, 91/8 napsat do cvič. sešitu

Sloh - Úvaha - str. 157 - Cestování a poznávání - přečíst

                        - str. 158/4a - osnova do sloh. sešitu

                        - str.158/4d  Úvaha dle zadání - napsat do sloh. sešitu

Literatura - Film Oliver Twist - na You Tube  - do lit. sešitu napsat  o rozdílu působení psaného textu na čtenáře a filmu na diváka


Výchova k občanství:

Úkoly do 13. 3.

Všeobecná deklarace lidských práv -  učebnice str. 80-83 

do sešitu úkoly - str. 84

Vko - Úkoly do 20. 3.

O právní ochraně člověka... str. 84-88

úkoly str. 88-89 do šešitu Vko

Úkoly do 3.4.

Učebnice str. 90 - do sešitu odpovědi na otázky u černých puntíků.

V souvislosti s učivem Právo a občan se zamyslete nad současnou situací v naší zemi a ve světě postiženém pandemií.


Přírodopis:

Př - Úkoly do 20. 3.

Přečíst si a udělat zápis do sešitu o kůži. Uč. str. 88 - 89. Vyplnit pracovní listy:PL - vylučovací soustava,  PL - kůže , Přikládám odkaz na online procvičování, které je zpřístupněno zdarma, jen je nutná krátká registrace a objednání za 0Kč. https://redmonster.cz/prirodopis

Týden od 23. 3 do 27. 3.

Zůstaneme ještě u kůže, mám pro vás připravenou prezentaci na doplnění a zopakování Kůže  a pracovní list k videu, který mi vyplněný pošlete na email: PL - kůže2

Týden od 30. 3. do 3. 4.

Poprosím ty, kdo ještě neodevzdali práci z minulého týdne k hodnocení, tzn. PL-kůže2, aby co nejrychleji odevzdali. Tentokrát mám pro vás laboratorní práci: :-) Otisky prstů

Týden od 6. 4. do 10. 4.

V tomto zkráceném týdnu bychom neměli naši hodinu přírodopisu. Nebudu vám dávat tedy žádnou novou práci, ale poprosím všechny, kteří ještě neodevzdali předchozí práce, tzn. PL - kůži k videu + LP - otisky prstů, aby tak učinili. Děkuji :-)

Přeji krásné velikonční svátky :-)

Další úkoly budou uloženy jen na Škole v pyžamu :-)


Chemie:

Úkoly do 20. 3.

Přečíst si a udělat zápis do sešitu o kovech. Učebnice Základy chemie 1 str. 60 - 61, příp. učebnice Základy praktické chemie 1 str.36 - 37. Vyplnit pracovní listy:

PL - chemické prvky

PL - nekovy

PL - nekovy2(vynechat úkol 8 u vodíku a cv. 6 u halogenů)

Týden od 23. 3 do 27. 3.

PL - kovy (úkol do 27. 3.)

Podíváme se na dvouprvkové sloučeniny a všechny informace najdete v následující prezentaci: Dvouprvkové sloučeniny

Kdo má málo známek a chtěl by získat za aktivitu nějakou navíc, tak mi pošlete na email vypracovaný PL z obou týdnů (není to povinné!) Příští týden vyvěsím řešení pro kontrolu.

Týden od 30. 3. do 3. 4.

1.PL-prvky-řešení zkontrolujte si a opravte všechny pracovní listy, 2. PL-kovy-řešení, 3.PL-nekovy-řešení,4.PL-nekovy2-řešení

Nová práce: Halogenidy Přikládám odkazy k názvosloví: https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y, nebo https://www.youtube.com/watch?v=U19ILYq0mI8

- to je dobrovolné k pochopení celku. A pro radost jako dobrovolnou práci doporučuji pustit si pohádku - Byl jednou jeden král, abyste si zopakovali  znalosti o soli :-)

Týden od 6. 4. do 10. 4.

V tomto zkráceném týdnu nebudeme probírat nic nového, jen si zopakujeme pomocí PL PL-opakování kovy, nekovy, polokovy, který mi pošlete na "školu v pyžamu". Dále procvičujte značky prvků a pravidla pro tvorbu názvů a vzorců.

Přeji krásné velikonční svátky :-)

Další úkoly budou uloženy jen na Škole v pyžamu :-)ANGLICKÝ JAZYK:

Aj (skupina pí. uč. Kyselá)

Hello pupils :) Vaše úkoly na dané týdny jsou následující. Udělejte si vše poctivě a v termínu, ať se vám toho moc nenakupí a nemáte potom hodně práce. Best wishes, Katka

Materiály na celý týden najdete níže v odkazu. Máte zde vše vysvětleno a popsáno (co, kde a jak vypracovat). Každý týden přidám nový odkaz, kde budou nové úkoly - vždy napíšu, že je odkaz aktualizován.

Týdny od 11. - 20.3.2020

Týden od 23. - 27.3.2020              Test: TEST ke stažení zde

Týden od 30.3. do 3.4.2020

Týden od 6. - 10.4.2020

Týden od 14. - 17.4.2020

Další týdny: pouze na Škole v pyžamu


Aj (skupina pí. uč. Bernardové)

Týden: 16. – 22. března 2020

Učebnice: 48, 49, 53

Pracovní sešit: 38, 39  + Přehled mluvnice k lekci 4 na stranách 77, 78

Extra materiály:

https://docs.google.com/document/d/1zNSd-OqwC7bIp6gw7yGsi10e9ssGRkq_1epm5p-AMmg/edit?usp=sharing

(Google Dokument si, prosím, stáhněte a uložte ve svém počítači či vytiskněte a teprve poté vyplňujte.)

Týden: 23. – 27. března 2020

Učebnice: 50, 51, 55 (Develop your writing: Using pronouns and possessive adjectives)

Pracovní sešit: 40, 41

Extra materiály:

Online procvičení k příslušné lekci, které najdete zde: https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

Corona Chronicles:

Tato část práce bude tento týden nepovinná, ale přesto bych uvítala, kdyby se na ni každý z vás podíval a napsal alespoň jeden příspěvek, příští týden pak budou povinné alespoň 3 příspěvky od každého z vás a na některé dny vyhlásím speciální témata jako recepty, deskové hry a podobně (sledujte prosím tuto stránku). Přesto to, prosím, neberte jako domácí úkol, spíše jako takový náš třídní facebook, kde můžete sdílet své zážitky, pocity a fotky z mimořádných korona prázdnin, a kde si můžete psát a číst o tom, co dělají vaši spolužáci, a jak se jim daří. Příspěvky prosím vždy pište v angličtině, každý označte datem a dejte pozor, ať omylem nesmažete příspěvky někoho jiného. Pokud se nám náš speciální korona deník povede, vytiskneme si ho a vystavíme ve škole na památku. Soubor si nestahujte, upravujte ho přímo na níže uvedené webové stránce:

Týden: 30.3. – 3.4. a dále

Vážení rodiče a studenti, z důvodu nepřehlednosti a přetíženosti školních stránek budu nadále zadávat úkoly prostřednictvím google dokumentu. Vždy tam napíši i kdy a jakým způsobem mají žáci úkoly odevzdat. Prosím, ať zadané úkoly plní pokud možno v termínu, neboť každá dobře odvedená práce se kladně odrazí v jejich závěrečném hodnocení.Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mne na emailu: Helena.Bernardova@zs-stepanska.cz

Adresu google dokumentu si, prosím, uložte někam do svého počítače, abyste ji měli i v případě kolapsu školních webových stránek:

Corona Chronicles - Year 8


Španělský jazyk:

Hola octavos,

bajo siguiente link se encuentra el resumen del pretérito perfecto. (Ahoj osmáci, pod níže přiloženým linkem naleznete shrnutí minulého času dokonavého.)

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/preterito-indefinido

Repetid la conjugación regular. (Zopakujte si pravidelné časování.)

Bajo se encuentra un artículo en los tiempos pasados. (Níže se nachází článek v minulém čase.)

Escribid del artículo solamente verbos en pretérito indefinido, siempre el verbo con el sujeto. (Vypište z článku sloveso v minulém čase dokonavém spolu s podmětem.)

Su trabajo mandad a mi correo electrónico hasta este domingo. (Svou práci zašlete na mou emailovou adresu do této neděle.)

En espera de que todos estéis bien (Doufám, že se máte všichni dobře)

saludos

P. Hrbek; premysl.hrbek@zs-stepanska.cz; tel:732 407 375

Cuando yo (1. estar) en la universidad en Maine mi mejor amigo (2. llamarse) Julio. Yo lo (3. conocer) en una fiesta internacional. Julio (4. venir) a la fiesta con una estudiante de Bolivia. Julio me (5. explicar) que él (6. ser) del Ecuador pero (7. asistir) a una universidad en los Estados Unidos porque (8. querer) aprender inglés.
Julio y yo (9. tener) los mismos intereses y siempre lo (10. pasar) bien. En esos días nos (11. gustar) explorar un lugar nuevo cada fin de semana. Por ejemplo, recuerdo un día de enero cuando Julio y yo (12. ir) al norte a la montaña Sugarloaf para esquiar. Él me (13. recordar) que Sugarloaf (14. ser) muy baja comparada con el volcán Cotopaxi en el Ecuador. Pues...ese día Julio (15. esquiar) alegremente por la montaña sin mirar adónde (16. ir) cuando de repente (17. caerse) en un montón de nieve.
Score:
 
 
Pulsa para seleccionar: á é í ó ú ü ñ Á É Í Ó Ú Ñ ¡ ¿
 

Otro día del verano Julio y yo (18. hacer) un picnic en el lago Messalonskee. Mientras yo (19. pescar) en un barco pequeño Julio (20. nadar) (21. Pasar) cuatro horas. Nosotros (22. ir) a volver a la universidad cuando de pronto Julio (23. ver) un ciervo que (24. andar) tranquilamente a la orilla del lago! ¡Qué sorpresa!
Un día del otoño Julio (25. sugerir) un viaje a la costa porque él (26. querer) comer la famosa langosta de Maine. En el café Julio (27. reirse) cuando (28. ver) la langosta en su plato. ¡La langosta (29. ser) grandísima y el pobre Julio no (30. tener) ni idea de cómo comerla!
A Julio le (31. encantar) la comida ecuatoriana y a veces él (32. cocinar) unos platos ricos para sus amigos. Cuando yo (33. cumplir) veinte años Julio me (34. dar) una fiesta y (35. preparar) mi comida favorita-empanadas de carne. Nosotros (36. escuchar) música andina mientras él (37. hacer) la cena. Después de conocer a Julio (38. ser) evidente que yo (39. tener) mucho interés en ir al Ecuador algún día.
Po 9. 3. - Test fyzika (energie, teplo - teorie a příklady), příklady k procvičení zde

V týdnu 9.3 - 13.3. 2020  odpadá odpolení Tv - dívkám v pondělí 9.3., chlapcům ve čtvrtek 12.3.

13.souhrnné opakování

 Čt - 5. 3. - přírodopis - opakování (trávicí soustava, metabolismus a výživa)

Pá 6. 3. - chemie (chemická vazba)

12.souhrnné opakování

24. 2. 2020 DĚJEPIS - České stavovské povstání a jeho následky v českých zemích

11.souhrnné opakování

Pá 14. 2. - chemie (periodická soustava prvků)

Po  10.2. - Čj - kontrolní diktát

10.souhrnné opakování

Út 4. 2. - chemie (prvky, sloučeniny, molekuly)

Čt 6. 2. - přírodpis (dýchací soustava)

 30.1. 2020 - pololetní vysvědčení

       Zkrácené vyučování do 5. vyučovací hodiny

       Odchod na oběd ve 12:25

3. 2. - ZMĚNA! Výlet 8. + 9. roč. do Tábora. S sebou 150 Kč na vstup do muzea čokolády a 50 Kč na dopravu. Libovolné kapesné. Sraz na Hl. nádraží v Praze v 8:30 před obchodem TIGER. J. Verner

Lyžařský kurz Rokytnice nad Jizerou

17. 1. 2020 DĚJEPIS - České země 1526 - 1618

13. 1. 2020 - Písemná prověrka - Čj

14. 1. 2020 - Zkrácené vyučování - chlapcům odpadá TV

Pá 10. 1. - chemie (atom)

Pátek 10.1. čtvrtletní písemná práce matematika

V pátek 20.12.  Vánoční besídka - vyučování končí cca ve 12:30

Přeji všem krásné a poklidné Vánoce a hodně dobrého v novém roce.

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 19.1.-26.1. 2020 

odjezd: v 10h od školy

návrat: mezi 12h a 13h 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1800,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1920,- vybereme u autobusu

10.12.  Den otevřených dveří, vánoční dílny

12.12.  Vystoupení v kostele - 17:00

16. 12.   Po - Čj - kontrolní diktát

Čt 12. 12. přírodopis (oběhová soustava 2)

9.souhrnné opakování

11. 12 Renesance, objevné plavby, reformace a protireformace

10. 12. Slepá mapa Asie

8.souhrnné opakování

Čt 28. 11. - přírodopis (oběhová soustava)

Pátek 29.11. - polytechnická hnízda - strojní škola Betlémská.

Mechanika - výroba podložek pod hrnec

Robotika

1.-4. hodina - dále dle rozvrhu.

15. 11. PROJEKTOVÝ DEN - přineste si s sebou pokud možno pláštěnku a 4 igelitové sáčky

Předpokládaný konec 12:30 - 13:00

13.11. děvčatům odpadá 1. hodina TV.

Po 11. 11. - chemie (složení roztoků, výpočet hmotnostního zlomku)

Čt 14. 11. - přírodopis (pohybová soustava)

Út 12.11.- písemná prověka  M

7. 11. ZEMĚPIS - písemná práce - latinskoamerické státy

6. 11. DĚJEPIS - Doba pohusitská 

7.souhrnné opakování

Pá 25. 10. - chemie (směsi, oddělování složek směsí)

Čt 24. 10. - přírodopis (opěrná soustava)

V pondělí 14.10. přinést 3000,- zálohu na lyžařský kurz.

Vyberou třídní učitelé.

6.souhrnné opakování

5.souhrnné opakování

16. 10. - Čj - konrolní diktát   -   změna - 21.10. !

16. 10. 2019: DĚJEPIS - Lucemburkové vč. husitství

4.souhrnné opakování

Čt 3. 10. - přírodopis - opakování (vývoj člověka, rasy)

3.souhrnné opakování

Pá 27. 9. - chemie - opakování

2.souhrnné opakování

23.9.  ČJ - Kontrolní diktát   

1. souhrnné opakování

V pondělí 16.9. odpadá děvčatům tělocvik.

Organizace prvního týdne:

18. 9. 2019 - DĚJEPIS - Přemyslovci ve 13. století

2.9. 2019 -  zahájení nového školního roku  - 1. hodina  ve třídě / 7:55 - 8:40 /

3.9. 2019 - Den třídy -  4 vyučovací hodiny, odchod na oběd v 11:35

                - přinete si  psací potřeby a tašku na nové učebnice

od 4.9. 2019 - vyučování dle platného rozvrhu - v tomto týdnu bez odpolední výuky

12. 9. 2017  třídní schůzky v 17:30

Doučování z matematiky - pondělí 6. vyučovací hodina

                     

                   

Přeji všem krásné prázdniny!

V pátek 14.6. vybíráme 500,- doplatek na školu v přírodě

Sportovní kurz:

odjezd: 21.6.v 9,30

návrat: 27.6. 12-13,00

Adresa ŠVP

Rekreační středisko TESLA
Vršov 53
539 53 Horní Bradlo

www.modrovic.cz

27.souhrnné opakování

14. 6. - Čj - Písemná prověrka

Út 11. 6. - přírodopis (brukvovité až miříkovité)

7. 6. DĚJEPIS - Test: Vrcholný středověk v Evropě (města, církev, gotika)

4. 6. ZEMĚPIS - Test: Severní Amerika (Kanada + USA)

31. 5.  - Dětský den

Lanové centrum spolku Vltavan, Praha 4

sraz - 9:00 - zastávka MHD Štěpánská

návrat ke škole - cca 12:00 

s sebou 2 jízdenky MHD

Čt 30. 5. - přírodopis (nahosemenné, krytosemenné rostliny - stromy, keře, rozdíly jednoděložných a dvouděložných ostlin)

čtvrtek 13.6. čtvrtletní písemná práce z matematiky

26.souhrnné opakování

V pátek 24. 5. - volby do Evropského parlamentu

                             zkrácené vyučování do 11:40

St  22. 5. - Čj - kontrolní diktát

22. 5. DĚJEPIS - Anglie, Vikingové a Svatá říše římská v raném středověku

25.souhrnné opakování

Čt 16. 5. - přírodopis (generativní orgány, rozmnožování rostlin)

15. 5. NĚMECKÝ JAZYK: Opakování základních sloves, tázacích zájmen + Meine Familie

24.souhrnné opakování

6.5. a 7.5. - Ředitelské volno

8.5. - Státní svátek

9. 5. OPAKOVACÍ HODINA - ZEMĚPIS, DĚJEPIS

23.souhrnné opakování

10. 5. DĚJEPIS - Český stát 10. - 12. století

Čt - 2.5.2019 - 1. hodina  - Přednáška PČR

Čt 25. 4. - přírodopis (vegetativní orgány)

17.4. Čj - Písemná prověrka

22.souhrnné opakování

23. 4. ZEMĚPIS (ZMĚNA TERMÍNU!) - Jiží a východní Afrika, státy Guinejského zálivu

16. 4. ZMĚNA! 16. 4. BUDE MÍSTO HODINY ZEMĚPISU DĚJEPIS!

        Reprezentace školy ve sportovních soutěžích

Út 9. 4. - přírodopis - opakování (botanika, mechorosty, kapraďorosty)

V pátek 12.4. přinést na matematiku zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

12.4. 2019  Planeta Země - kino Světozor

 odchod během druhé hodiny, příchod pravděpodobně v rámci 5.hodiny

( učení na 2., 5. a 6. hodinu) 

21.souhrnné opakování

3.4. 2019  Čj - testík - druhy přísudku

2. 4. ZEMĚPIS: Geografické pojmy Amerik - slepá mapa bez atlasu 

NĚMECKÝ JAZYK: opakování hodiny + časové údaje (1. 4.) a osobní zájmena přivlasťnovací + vybraná slovní zásoba (3. 4.)

pondělí 15.4. čtvrtletní písemná práce z matematiky

20.souhrnné opakování

19.souhrnné opakování

Čt 21. 3. - přírodopis - poznávání savců

11.3. 2019 - Čj - kontrolní diktát

pátek 15.3.

čtvrtek 14.3.

středa 13.3.

úterý 12.3.

pondělí 11.3.

18.souhrnné opakování

Čt 7. 3. přírodopis - opakování (savci - po hlodavce, včetně)

8. 3. 2019: DĚJEPIS: Příchod Slovanů do střední Evropy, Sámo, Velká Morava

6. 3. 2019: NĚMECKÝ JAZYK - časové údaje + slovní zásoba

17.souhrnné opakování

Čt 28. 2. - přírodopis - poznávání ptáků

16.souhrnné opakování

26. 2. - ZEMĚPIS - severní Afrika a Sahel

Po  25. 2.  - Čj -  kontrolní diktát

Čt 21. 2. - přírodopis - opakování (ptáci)

St 20. 2. DĚJEPIS - Frankové, Franská říše a život v raném středověku

15.souhrnné opakování

Pátek 1.2. 2019 - Pololetní prázdniny

Pondělí 28. 1. 2019 - Návštěva filmového představení

              Sraz před Slovanským domem

              Obědy budou odhlášeny

14.souhrnné opakování

23. 1. 2019: DĚJEPIS - test: Arabové, Byzantská říše a křesťanská církev

21. 1. 2019: Německý jazyk - pololetní práce (lekce 1 + 2) 

Středa   16. 1. 2019  Čj - písemná prověrka  pololetní

Pátek 18.1. pololetní práce z matematiky

pondělí 7.1.

úterý 8.1.

středa 9.1.

čtvrtek 10.1.

pátek 11.1.

lyžařský kurz Herlíkovice

odjezd: neděle 6.1. 2019 od školy ve 13 h

návrat: sobota 12.1. ke škole okolo 12 h (budeme upřesňovat)

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před Vánoci) a léky, kdo užívá

     

   Týden od 17. 12. do 21. 12. 2018:

19.12. dopoledne nácvik představení v kostele - od 10:00 hod.

       17:00   Vánoční besídka v kostele sv. Štěpána

 20. 12.  Kino - od 2. vyučovací hodiny, možnost po souhlasu uděleném rodiči odcházet z kina individuálně

 21. 12.  Všichi žáci začínají vyučování v 7:55 

              8:00 - zpívání na schodech,  dopoledne vánoční besídka, odchod na oběd ve 12:10

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce!

Vážení rodiče,

prosím o doplatek 3100,- na lyžařský kurz v hotovosti. 

V pondělí 17.12. vybereme při matematice.

Cena zahrnuje i ski pass.

12.souhrnné opakování

10.12. - Čj - kontrolní diktát

11.souhrnné opakování

10.souhrnné opakování

30.11. 2018 - muzikál - Kocour v botách, vstupné 150 Kč

11. 12. 2018 (přesun!): ZEMĚPIS - teorie státu - státní zřízení, vlády, stát a hospodářství

29. 11. 2018: ZEMĚPIS - Afrika, základní geografické pojmy

28. 11. 2018: DĚJEPIS - principát a dominát v římské říši, křesťanství

9.souhrnné opakování

Út 20. 11. - přírodopis - opakování (plazi)

Naše návštěva v přírodovědné stanici

19.11. - Písemná prověrka Čj

středa 14.11.

Čt 15. 11. Výukový program plazi, vybíráme 60 Kč na žáka. Pojedeme MHD, s sebou lístky na dopravu, příp. lítačku.

8.souhrnné opakování

7.souhrnné opakování

V pátek 16.11. čtvrtletní písemná práce z matematiky

8. 11. ZEMĚPIS - test: Hospodářství - všechny sektory 

2. 11. DĚJEPIS - test: Řím - úvod, římská republika, punské války

6.souhrnné opakování

22. 10. - Čj - Kontrolní diktát

17. 10. Nj - osobní zájmena + sloveso sein v odpovídajích tvarech, přídavná jména

5.souhrnné opakování

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

Čt 11. 10. - přírodopis (ryby)

5.10. 2018 - Volby do obecních zastupitelstev