VIII. tř.

Vítejte na stránce  VIII. třídy

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Drahomíra Macasová

17. 1. 2020 DĚJEPIS - České země 1526 - 1618

13. 1. 2020 - Písemná prověrka - Čj

14. 1. 2020 - Zkrácené vyučování - chlapcům odpadá TV

Pá 10. 1. - chemie (atom)

Pátek 10.1. čtvrtletní písemná práce matematika

V pátek 20.12.  Vánoční besídka - vyučování končí cca ve 12:30

Přeji všem krásné a poklidné Vánoce a hodně dobrého v novém roce.

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 19.1.-26.1. 2020 

odjezd: v 10h od školy

návrat: mezi 12h a 13h 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1800,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1920,- vybereme u autobusu

10.12.  Den otevřených dveří, vánoční dílny

12.12.  Vystoupení v kostele - 17:00

16. 12.   Po - Čj - kontrolní diktát

Čt 12. 12. přírodopis (oběhová soustava 2)

9.souhrnné opakování

11. 12 Renesance, objevné plavby, reformace a protireformace

10. 12. Slepá mapa Asie

8.souhrnné opakování

Čt 28. 11. - přírodopis (oběhová soustava)

Pátek 29.11. - polytechnická hnízda - strojní škola Betlémská.

Mechanika - výroba podložek pod hrnec

Robotika

1.-4. hodina - dále dle rozvrhu.

15. 11. PROJEKTOVÝ DEN - přineste si s sebou pokud možno pláštěnku a 4 igelitové sáčky

Předpokládaný konec 12:30 - 13:00

13.11. děvčatům odpadá 1. hodina TV.

Po 11. 11. - chemie (složení roztoků, výpočet hmotnostního zlomku)

Čt 14. 11. - přírodopis (pohybová soustava)

Út 12.11.- písemná prověka  M

7. 11. ZEMĚPIS - písemná práce - latinskoamerické státy

6. 11. DĚJEPIS - Doba pohusitská 

7.souhrnné opakování

Pá 25. 10. - chemie (směsi, oddělování složek směsí)

Čt 24. 10. - přírodopis (opěrná soustava)

V pondělí 14.10. přinést 3000,- zálohu na lyžařský kurz.

Vyberou třídní učitelé.

6.souhrnné opakování

5.souhrnné opakování

16. 10. - Čj - konrolní diktát   -   změna - 21.10. !

16. 10. 2019: DĚJEPIS - Lucemburkové vč. husitství

4.souhrnné opakování

Čt 3. 10. - přírodopis - opakování (vývoj člověka, rasy)

3.souhrnné opakování

Pá 27. 9. - chemie - opakování

2.souhrnné opakování

23.9.  ČJ - Kontrolní diktát   

1. souhrnné opakování

V pondělí 16.9. odpadá děvčatům tělocvik.

Organizace prvního týdne:

18. 9. 2019 - DĚJEPIS - Přemyslovci ve 13. století

2.9. 2019 -  zahájení nového školního roku  - 1. hodina  ve třídě / 7:55 - 8:40 /

3.9. 2019 - Den třídy -  4 vyučovací hodiny, odchod na oběd v 11:35

                - přinete si  psací potřeby a tašku na nové učebnice

od 4.9. 2019 - vyučování dle platného rozvrhu - v tomto týdnu bez odpolední výuky

12. 9. 2017  třídní schůzky v 17:30

Doučování z matematiky - pondělí 6. vyučovací hodina

                     

                   

Přeji všem krásné prázdniny!

V pátek 14.6. vybíráme 500,- doplatek na školu v přírodě

Sportovní kurz:

odjezd: 21.6.v 9,30

návrat: 27.6. 12-13,00

Adresa ŠVP

Rekreační středisko TESLA
Vršov 53
539 53 Horní Bradlo

www.modrovic.cz

27.souhrnné opakování

14. 6. - Čj - Písemná prověrka

Út 11. 6. - přírodopis (brukvovité až miříkovité)

7. 6. DĚJEPIS - Test: Vrcholný středověk v Evropě (města, církev, gotika)

4. 6. ZEMĚPIS - Test: Severní Amerika (Kanada + USA)

31. 5.  - Dětský den

Lanové centrum spolku Vltavan, Praha 4

sraz - 9:00 - zastávka MHD Štěpánská

návrat ke škole - cca 12:00 

s sebou 2 jízdenky MHD

Čt 30. 5. - přírodopis (nahosemenné, krytosemenné rostliny - stromy, keře, rozdíly jednoděložných a dvouděložných ostlin)

čtvrtek 13.6. čtvrtletní písemná práce z matematiky

26.souhrnné opakování

V pátek 24. 5. - volby do Evropského parlamentu

                             zkrácené vyučování do 11:40

St  22. 5. - Čj - kontrolní diktát

22. 5. DĚJEPIS - Anglie, Vikingové a Svatá říše římská v raném středověku

25.souhrnné opakování

Čt 16. 5. - přírodopis (generativní orgány, rozmnožování rostlin)

15. 5. NĚMECKÝ JAZYK: Opakování základních sloves, tázacích zájmen + Meine Familie

24.souhrnné opakování

6.5. a 7.5. - Ředitelské volno

8.5. - Státní svátek

9. 5. OPAKOVACÍ HODINA - ZEMĚPIS, DĚJEPIS

23.souhrnné opakování

10. 5. DĚJEPIS - Český stát 10. - 12. století

Čt - 2.5.2019 - 1. hodina  - Přednáška PČR

Čt 25. 4. - přírodopis (vegetativní orgány)

17.4. Čj - Písemná prověrka

22.souhrnné opakování

23. 4. ZEMĚPIS (ZMĚNA TERMÍNU!) - Jiží a východní Afrika, státy Guinejského zálivu

16. 4. ZMĚNA! 16. 4. BUDE MÍSTO HODINY ZEMĚPISU DĚJEPIS!

        Reprezentace školy ve sportovních soutěžích

Út 9. 4. - přírodopis - opakování (botanika, mechorosty, kapraďorosty)

V pátek 12.4. přinést na matematiku zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

12.4. 2019  Planeta Země - kino Světozor

 odchod během druhé hodiny, příchod pravděpodobně v rámci 5.hodiny

( učení na 2., 5. a 6. hodinu) 

21.souhrnné opakování

3.4. 2019  Čj - testík - druhy přísudku

2. 4. ZEMĚPIS: Geografické pojmy Amerik - slepá mapa bez atlasu 

NĚMECKÝ JAZYK: opakování hodiny + časové údaje (1. 4.) a osobní zájmena přivlasťnovací + vybraná slovní zásoba (3. 4.)

pondělí 15.4. čtvrtletní písemná práce z matematiky

20.souhrnné opakování

19.souhrnné opakování

Čt 21. 3. - přírodopis - poznávání savců

11.3. 2019 - Čj - kontrolní diktát

pátek 15.3.

čtvrtek 14.3.

středa 13.3.

úterý 12.3.

pondělí 11.3.

18.souhrnné opakování

Čt 7. 3. přírodopis - opakování (savci - po hlodavce, včetně)

8. 3. 2019: DĚJEPIS: Příchod Slovanů do střední Evropy, Sámo, Velká Morava

6. 3. 2019: NĚMECKÝ JAZYK - časové údaje + slovní zásoba

17.souhrnné opakování

Čt 28. 2. - přírodopis - poznávání ptáků

16.souhrnné opakování

26. 2. - ZEMĚPIS - severní Afrika a Sahel

Po  25. 2.  - Čj -  kontrolní diktát

Čt 21. 2. - přírodopis - opakování (ptáci)

St 20. 2. DĚJEPIS - Frankové, Franská říše a život v raném středověku

15.souhrnné opakování

Pátek 1.2. 2019 - Pololetní prázdniny

Pondělí 28. 1. 2019 - Návštěva filmového představení

              Sraz před Slovanským domem

              Obědy budou odhlášeny

14.souhrnné opakování

23. 1. 2019: DĚJEPIS - test: Arabové, Byzantská říše a křesťanská církev

21. 1. 2019: Německý jazyk - pololetní práce (lekce 1 + 2) 

Středa   16. 1. 2019  Čj - písemná prověrka  pololetní

Pátek 18.1. pololetní práce z matematiky

pondělí 7.1.

úterý 8.1.

středa 9.1.

čtvrtek 10.1.

pátek 11.1.

lyžařský kurz Herlíkovice

odjezd: neděle 6.1. 2019 od školy ve 13 h

návrat: sobota 12.1. ke škole okolo 12 h (budeme upřesňovat)

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před Vánoci) a léky, kdo užívá

     

   Týden od 17. 12. do 21. 12. 2018:

19.12. dopoledne nácvik představení v kostele - od 10:00 hod.

       17:00   Vánoční besídka v kostele sv. Štěpána

 20. 12.  Kino - od 2. vyučovací hodiny, možnost po souhlasu uděleném rodiči odcházet z kina individuálně

 21. 12.  Všichi žáci začínají vyučování v 7:55 

              8:00 - zpívání na schodech,  dopoledne vánoční besídka, odchod na oběd ve 12:10

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce!

Vážení rodiče,

prosím o doplatek 3100,- na lyžařský kurz v hotovosti. 

V pondělí 17.12. vybereme při matematice.

Cena zahrnuje i ski pass.

12.souhrnné opakování

10.12. - Čj - kontrolní diktát

11.souhrnné opakování

10.souhrnné opakování

30.11. 2018 - muzikál - Kocour v botách, vstupné 150 Kč

11. 12. 2018 (přesun!): ZEMĚPIS - teorie státu - státní zřízení, vlády, stát a hospodářství

29. 11. 2018: ZEMĚPIS - Afrika, základní geografické pojmy

28. 11. 2018: DĚJEPIS - principát a dominát v římské říši, křesťanství

9.souhrnné opakování

Út 20. 11. - přírodopis - opakování (plazi)

Naše návštěva v přírodovědné stanici

19.11. - Písemná prověrka Čj

středa 14.11.

Čt 15. 11. Výukový program plazi, vybíráme 60 Kč na žáka. Pojedeme MHD, s sebou lístky na dopravu, příp. lítačku.

8.souhrnné opakování

7.souhrnné opakování

V pátek 16.11. čtvrtletní písemná práce z matematiky

8. 11. ZEMĚPIS - test: Hospodářství - všechny sektory 

2. 11. DĚJEPIS - test: Řím - úvod, římská republika, punské války

6.souhrnné opakování

22. 10. - Čj - Kontrolní diktát

17. 10. Nj - osobní zájmena + sloveso sein v odpovídajích tvarech, přídavná jména

5.souhrnné opakování

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

Čt 11. 10. - přírodopis (ryby)

5.10. 2018 - Volby do obecních zastupitelstev

                     Vyučování končí 4. vyuč. hodinu

                     Odchod na oběd v 11:35 hod.

4.souhrnné opakování

středa 3.10.

3.souhrnné opakování

4. 10 - ZEMĚPIS - lidé na Zemi (demografie, lidské osídlení, rasy) KALKULAČKU S SEBOU!

26. 9. - písemná práce - slovní zásoba: dny v týdnu a související pojmy, čísla 1 - 20. 

Čj - 24. 9. - Kontrolní diktát

2.souhrnné opakování

Út 25. 9. - přírodopis (Strunatci až po paryby, včetně)

1.souhrnné opakování

19. 9. DĚJEPIS - písemná práce: Řecko v helénistickém období a kultura obecně

Třídní schůzka - 12.9.2018 v 17:00 hod., ve třídě VII.

Organizace prvního týdne:

3.9.2018   Zahájení školního roku

1. vyuč. hodina ( 7:55 - 8:40 )

oběd 10:00 - 11:00

4.9.2018     Třídnické práce

odchod na oběd ve 12:15

Od středy 5.9.  2018 vyučování dle rozvrhu. Není odpolední výuka.

Vzpomínky na VI. třídu:

Naše akce:

22.5 2018 - Projektový den

28.5. 2018 - Fotografování - foto třídy 25.-Kč, ostatní 15.-Kč

                    náhradní termín 5.6. 2018

1.6. 2018 - Dětský den

9.6. 2018 - Rotunda

15.6. 2018 - Koncert

29. 6. 2018  Vydávání vysvědčení - první hodina

19. 6. 2018  Školní akademie

20. 6. a 21. 6. 2018 - třídnické práce- učebnice, zámky, klíčky, úklid

22. 6. 2018 - pro přihlášené - LVK Horní Bradlo, ostatní -dle rozvrhu ve škole

Volné dny:

30. 4 2018 - ředitelské volno

1.5. 2018- státní svátek

7.5. 2018  - ředitelské volno

8.5. 2018 - státní svátek

Jak jsme pozorovali žížaly

Pondělí  9.4.  Primární prevence 

Po 26. 3. - kluci na svět práce si také donesou suroviny, aby mohli tvořit saláty jako holky

A jak to zvládli kluci?

Svět práce - holky chystaly dobroty ze zeleniny ...

31.1. 2018 - vydávání pololetního vysvědčení

2.2. 2018 - pololetní prázdniny

5.2.- 9.2. 2018 - jarní prázdniny

26.1.2018 - ve škole bude probíhat druhé kolo volby prezidenta republiky.  Vyučování končí v 11:40 hod.

21. 12. - filmové představení "Den na zázračné planetě". Cena za žáka 109,- Kč

Výroba ozdob na náš školní vánoční strom

5.12. 2017 - Mikuláš ve škole

7.12. 2017- Tvořivé vánoční  dílny

                    Den otevřených dveří

13.12.2017- Vánoční koncert  - Jakub Jan Ryba  -  Česká mše vánoční

18.12. 2017 - Zkouška vystoupení v kostele

19.12. 2017 - Vystoupení v kostele od  17:00

21.12. 2017-  Den na zázračné planetě - film, výuka 1. a 5. hodinu

                     -odpadá odpolední vyučování

22.12.2017 - Vánoční besídka

                      Zpívání na schodech  8:05

 

Podzimní práce na zahradě

25. 9. - Pondělní výlet a spaní ve škole

Výlet do přírodního parku Draháň - Trója a Malé Chuchle.

Bylo to moc prima, nachodili jsme asi 15 km dohromady a do školy se vrátili v půl 8 večer...

    

Vzpomínky na V. třídu

KRÁSNÉ PRÁZDNINY ! A nezapomeňte na Modrý život!

AKCE TŘÍDY:

30.6. Vydávání oběda - 10:00 - 11:00

          Školní družina do 15:00 hodin

29.6. výuka končí v 11:50, pak odcházíme na oběd 

23. 6. výlet Poděbrady

Od 22.6.   bude vyučování do 12:30 hodin

21. 6. vlastivědná vycházka - Pražský hrad

20. 6.  AKADEMIE - Zveme všechny příznivce naší třídy a školy.

Vyvrcholením celoročního projektu bude scénka Rychlé šípy zakládají klub (Buďme svorni!)

6.6.   Fotografování - třídy, skupinky, jednotlivci

5. 6. divadelní představení Jeníček a Mařenka - divadlo Karlín - co je to muzikál

1. 6.  Den dětí  -  výuka končí ve 12:30,  pak odchod na oběd

2. 6. -  přírodověda - test(vylučovací, kožní a smyslová soustava)

13. 6. - přírodověda- test (nervová a rozmnožovací soustava)

31. 5. - divadelní představení Stínadla se bouří

19. 5. - přírodověda (test - dýchací a trávicí soustava)

10.5.  OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ - 4. a 5. třída

           žáci obsadili 4. místo - gratulujeme k úspěchu

4.5.   Obvodní kolo ve fotbale -

           chlapci obsadili 3. místo - gratulujeme k úspěchu

2.5.- 5.5. -  zájezd Itálie (Lago di Garda, Verona, Miláno)

26. 4. Primární prevence - Spolupráce v kolektivu

21. 4. - přírodověda - test (pohybová a oběhová soustava)

10. - 21. 4. žáci V. tříd absolují v těchto dnech testování SCIO v oblastech ČJ, MA, AJ, Obecné studijní předpoklady

31.3. Čj - Kontrolní diktát

27. 3, Primární prevence Strategie zvládání obtížných životních situací

24.3.  Čj -  Číslovky - test

22. 2.  - Školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání ve 14 hod.

                  Vítězové třídního kola by měli mít u sebe 1 kopii textu a odevzdat ji porotě.

                  Obvodní kolo 21.3. 2017

14.2. -  2.- 4. vyučovací hodina -program primární prevence - téma:  Posílení vzájemných vztahů ve třídě

13..2.   -   Čj  test - zájmena

10. 2.    Třídní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání

 

Lyžařský kurz:

návrat: sobota 28.1. mezi 12h a 13h ke škole

Úterý 10. 1. program primární prevence - téma:  Různost žáků a vzájemný respekt, Zdravé vztahy ve třídě         

22. 12. třídní besídka

21. 12. společné zpívání na schodech, filmové představení Anděl Páně

20. 12.Vystoupení V. tř. na vánočním koncertě v kostele sv. Štěpána - písnička Vánoce.

Pondělí 19.12. - primární prevence - téma: Vztahy ve třídě

Ve středu 30.11. byli žáci na výpravě do Stínadel. Našli jsme ztraceného Bublinu.

15. 11. Planetárium

Na HV prosím noste notový sešit, desky s písničkami a pokud vlastníte Country zpěvník 1. díl, tak i ten. Na středeční Literární dílnu s Jaroslavem Foglarem stačí velký sešit s obalem a lepidlo.

Z vystoupení při odhalování pamětní desky Joy Kadlčkové. Bára krásně zazpívala českou hymnu.

Naše třída vznikla spojením IV.A a IV.B

Ve 4. třídě jsme se učili podle celoročního projektu Harry Potter

V českém jazyce (Přeměňování), v Jasnovidectví, v matematice (Věštění z čísel a Obrana proti černé magii) jsme se toho naučili opravdu spoustu.  Občas nám dávaly zabrat nové předměty přírodověda (Bylinkářství) a vlastivěda (Dějiny čar a kouzel a Studium mudlů).Učili jsme se i na Lektvary, Astronomii, Kouzelné formule, Péči o kouzelné tvory a také Létání na košťatech. V tělocviku jsme hráli Famfrpál.

Naší třídní profesorky byly Marie Macháčová a Jarmila Pánková.

Naše akce:

Výlet vlakem do Bradavic

Nákupy v Příčné ulici

Pletli jsme šály na vánoční vystoupení.

15. 12. proběhla školní vánoční besídka pro rodiče

16. 12. jsme pekli cukroví

V prosinci jsme měli taneční.

V lednu jsme přivítali nový rok a zopakovali si učivo za 1. pololetí. Rozdali jsme vysvědčení. Ti, kteří měli samé jedničky, se stali členy Brumbálovy armády.

 Začali jsme nacvičovat muzikál Noc na Karlštejně.

9. února jsme oslavili Masopust. Vyrobili jsme si krásné masky a obcházeli v nich celou školu, tančili jsme a zpívali a rozdávali koblihy.

Pořad o loukách

 

Lyžařský kurz

.

Vzpomínky na 3. třídu

Celý rok  četly děti ze III.A  Letopisy Narnie.

narnie.jpg

V únoru jsme hráli různým třídám, rodičům i mateřské školce zpívanou pohádku O dvanácti měsíčkách.

Zde se na ni můžete podívat.

Nejprve jsme skrz kožichy prolezli skříní do Narnie a tam jsme se seznámili s bobří rodinou, panem Tumnusem (faun) a Bílou čarodějnicí, která se vydává za královnu celé země. Pak jsme se setkali se lvem Aslanem. Za získané peníze NARNÍKY jsme si pořídili zbraně a brnění na bitvu proti čarodějnici. V bitvě jsme zvítězili a skříní se vrátili domů jako králové a královny Narnie. Ve druhém pololetí jsme četli druhý díl - Princ Kaspian a na škole v přírodě si zahráli podle pátého dílu Kůň a jeho chlapec.

Byli jsme rozděleni na čtyři rody (Rod krále Petra, krále Edmunda, královny Zuzany a královny Lucie). Každý rod seděl kolem jednoho stolu a jeho členové vzájemně spolupracovali na plnění různých úkolů.

16592044_4_d0xpnw.jpg

Naše akce:

Bororo.JPG

4. a 5. 11. Hra na Hrad - prohlídka všech prostor Pražského hradu.

Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou, na vrchu Opyš. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky.

Hrad.jpg

Zlat___ul..jpg

18. 11. jsme se byli podívat na Národní třídě, ve třídě jsme si četli naše projekty o 17. listopadu.

Listopad.jpg

21. 11. jsme byli v Muzeu policie na divadélku Kolo tety Berty. Zopakovali jsme si dopravní značky a předpisy pro cyklisty.

listopad_2.jpg

Nejlepším žákem Narnie za 1. čtvrtletí byl vyhlášen Štěpík, dostal knihu Plavba Jitřního poutníka a do druhého dne ji skoro půlku přečetl. Spousta Narnianů si zasloužila pochvalu od Aslana. Ve druhém čtvrtletí vyhrála Eliška.

Pochvaly.jpg

2. 12. jsme byli  v Muzeu policie tentokrát na pořadu o šikaně Jeden za všechny, všichni za jednoho.

16. 12. jsme vystupovali v kostele sv. Štěpána. Nejprve jsme "rapovali" básničku Vánoční stromeček, pak Rudko recitoval Vánoční od Karla Kryla a nakonec jsme zpívali a hráli na nástroje písničku Prosinec. Moc se nám to povedlo.

01.jpg

17. 12. jsme měli vánoční besídku ve škole,jedli jsme cukroví, věštili z hrnečků, házeli střevícem (Štěpán si vezme Sofii) a rozdávali si dárečky.

And__lci.jpg

18. 12. bylo společné školní zpívání koled na schodech a my k tomu hráli na nástroje. Cestou z plavání jsme se zastavili v knihovně popřát hezké Vánoce paní knihovnici. Měla z nás radost.

19. 12. jsme šli tradičně do Krčského lesa zdobit stromeček pro zvířátka.

Stromek.jpg

Rok 2015

Leden:

V lednu jsme opakovali a procvičovali učivo a hlavně jsme nacvičili úžasnou operu O 12 měsíčkách. Všichni krásně zpívali, vyrobili jsme masky a kulisy.

Rudko.jpg

Radost z díla.

Prokop.jpg

 Měli jsme třídní a školní kolo recitační soutěže a Rudko s Bárou postoupili do obvodního kola. Gratuluji!

 Planetárium (2. 3.)

001_planet.jpg


  Lyžařský kurz Rokytnice (14. - 21. 3.)


  Vaření rýžového salátu (17. 3.)

002salat.jpg

 Vycházka do botanické zahrady a pozorování zatmění Slunce (20. 3.)

004.jpg

Návštěva kostela sv. Ignáce s prohlídkou (25. 3.)

15.4. jsme byli v knihovně ve Školské ulici na besedě o Astrid Lindgrenové. Naším úkolem je přečíst jednu její knihu a zapsat do čtenářského deníku.