Zápis do 1.třídy a dny otevřených dveří

Zápis do 1. ročníku pro rok 2020/2021

Termíny zápisu:

Středa 1. 4. 2020 od 14.00 do 18. 00 hodin. 

Čtvrtek 2. 4. 20120od 14.00 do 17. 00 hodin. 

Dny otevřených dveří 

Úterý 10. 12. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. 

Úterý 17. 3. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin. 

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Jako základní kritérium pro všechny přijímané žáky je připravenost na školní docházku (především sociální a duševní vyspělost a tělesná zdatnost).

Další hodnocená kritéria:
1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.

2) Všichni další zájemci.

V případě, že v jednom z kritérií (vyjma kritérium č. 1) nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede předseda školské rady za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy. 

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8

Anglická – sudá č. 2 – 10
Hálkova
Ječná
Jugoslávská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 8
Kateřinská
Ke Karlovu – lichá č. 7 – 21, sudá č. 10 – 24
Legerova – lichá č. 23 – 65, sudá č. 30 – 82
Lipová
Lublaňská – lichá č. 31 – 67, sudá č. 16 – 54
Malá Štěpánská
Melounová
Mikovcova
Na bojišti
Na Rybníčku
nám. I. P. Pavlova
Pod Větrovem
Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20
Salmovská
Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68
Štěpánská – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 10
Tylovo nám.
Tyršova
U nemocnice
V tůních
Viničná
Vocelova
Žitná – všechna sudá čísla

---------------------------------------------

KURZ PŘEDŠKOLÁK

Vážení rodiče,

nabízíme Vašim dětem kurz PŘEDŠKOLÁK určený pro všechny, kteří mají od září 2020 nastoupit do základní školy.
Děti budou pod vedením pedagogů hravou formou pracovat na rozvoji grafomotorických dovedností, sluchové analýze a syntéze, zrakové diferenciaci, prostorové orientaci, budou rozvíjet svou matematickou představivost, porozumění předčítanému textu, rytmizaci a další dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému zahájení školní docházky.
Kurz je tvořen 5 šedesátiminutovými lekcemi.
V tuto chvíli dáváme na výběr ze dvou skupin.
ÚTERÝ od 15.00 do 16.00 hod
Termíny: 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11.2. 2020
ČTVRTEK od 15.00 do 16.00 hod
Termíny: 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2. 2020
Maximální počet předškoláků ve skupině je 10.
Ve skupinách se pracuje podle stejného úkolového sešitu. Děti si na setkání přinesou pouze přezůvky, případně malou svačinu, vše ostatní pro ně bude připraveno.
Cena kurzu je 500,- Kč. Informace k platbě obdržíte v potvrzovacím emailu po přihlášení.

Přihlášení na kurz:
https://zs-stepanska.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-01

Vyberte prosím den, klikněte na volného účastníka a proveďte registraci. Přihlašuje se pouze jednou, následně je dítě přihlášeno automaticky na všechny úterní či čtvrteční termíny.
V případě obsazení všech míst nás prosím kontaktujte na zastupkyne@zs-stepanska.cz
Děkujeme a těšíme se na setkání.