Zápis do 1.třídy a dny otevřených dveří

Zápis do 1. ročníku pro rok 2020/2021

Termíny zápisu:

Středa 1. 4. 2020 od 14.00 do 18. 00 hodin. 

Čtvrtek 2. 4. 20120od 14.00 do 17. 00 hodin. 

Dny otevřených dveří 

Úterý 10. 12. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. 

Úterý 17. 3. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin. 

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Jako základní kritérium pro všechny přijímané žáky je připravenost na školní docházku (především sociální a duševní vyspělost a tělesná zdatnost).

Další hodnocená kritéria:
1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.

2) Všichni další zájemci.

V případě, že v jednom z kritérií (vyjma kritérium č. 1) nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede předseda školské rady za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy. 

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8

Anglická – sudá č. 2 – 10
Hálkova
Ječná
Jugoslávská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 8
Kateřinská
Ke Karlovu – lichá č. 7 – 21, sudá č. 10 – 24
Legerova – lichá č. 23 – 65, sudá č. 30 – 82
Lipová
Lublaňská – lichá č. 31 – 67, sudá č. 16 – 54
Malá Štěpánská
Melounová
Mikovcova
Na bojišti
Na Rybníčku
nám. I. P. Pavlova
Pod Větrovem
Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20
Salmovská
Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68
Štěpánská – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 10
Tylovo nám.
Tyršova
U nemocnice
V tůních
Viničná
Vocelova
Žitná – všechna sudá čísla